Αναρτήσεις από 11 Νοεμβρίου, 2022

4 Items

Σχολή γονέων στον Άγιο Αχίλλιο, την Κυριακή 20 Νοεμβρίου.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Λειτουργεί και φέτος η Σχολή Γονέων στον Ι.Μ.Ν.Αγίου Αχιλλίου με τον γενικό τίτλο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΣΥΖΥΓΟΥΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΙΣ». Μία φορά κάθε μήνα (Κυριακή ή Σάββατο), από τον Οκτώβριο ως και τον Απρίλιο, στις 7.00 μ.μ. ένας ομιλητής αναλύει κάποιο θέμα και ακολουθεί διάλογος με τους παρευρισκομένους. Οι ομιλίες αυτές συνεχίζονται και τη νέα […]

Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Δορμπαράκης Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος. «Ὁ ἅγιος Μηνᾶς ἦταν ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Μαξιμιανοῦ καὶ ὡς στρατιωτικὸς ἀνῆκε στὸ τάγμα τῶν Νουμέρων, ποὺ λέγονταν  Ρουταλικοί, ὑπὸ τὸν ἡγεμόνα Ἀργυρίσκο, στὸ Κοτυάειο τῆς Φρυγίας. Ἐπειδὴ δὲν ἄντεχε νὰ βλέπει τὴν πλάνη τῶν εἰδώλων νὰ κυριαρχεῖ, ἀνέβηκε σὲ ὄρος, ἀγωνιζόμενος νὰ καθαρίσει τὴν καρδιά του μὲ νηστεῖες καὶ προσευχές. Ἀφοῦ […]

Οἱ δαίμονες, ἡ κόλαση καὶ ὁ θάνατος γιὰ τὰ παιδιὰ.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Μαγδαληνή Μοναχή. Πῶς νὰ μιλᾶμε στὰ παιδιά μας γιὰ τοὺς δαίμονες, τὴν κόλαση καὶ τὸ θάνατο. Εἶναι σοβαρὸ παιδαγωγικὸ σφάλμα νὰ μιλᾶμε στὰ μικρὰ παιδιὰ μὲ κάθε λεπτομέρεια γιὰ τοὺς δαίμονες, διότι, ἂν ἕνα παιδὶ ἀκούσει μία φορὰ πῶς ἀκριβῶς εἶναι, εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴν ἀρχίσει νὰ τοὺς φαντάζεται. Οἱ ἐνήλικες εἶναι δυνατὸν νὰ προειδοποιηθοῦν […]

Περὶ καταθλίψεως καὶ λογισμῶν.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος. (Τελευταῖες ἀνησυχίες. Ἐμπιστοσύνη καὶ ἐλπίδα στὸν Θεό. Προσευχὴ καὶ θάρρος.) Ἔχεις ἀκόμη ἀνησυχίες. Πές μου, ἀπὸ ποῦ θὰ μποροῦσαν νὰ προέρχονται; «Ὅλα τὰ ἐξωτερικὰ πᾶνε καλά» ὅλα τὰ ἐσωτερικὰ τὰ ἔχεις ἐπανεξετάσει καὶ τακτοποιήσει- τὴν ἀπόφασή σου τὴν ἔχεις πάρει. Ἀπὸ ποῦ, λοιπόν, προέρχονται αὐτὲς οἱ ἀνησυχίες; Ὅλες εἶναι ἀπὸ τὸν […]