Αναρτήσεις από 8 Νοεμβρίου, 2022

3 Items

Λόγοι Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

-Γέροντα, αἰσθάνομαι ἀδύναμη νὰ ἀντιμετωπίσω ὁποιονδήποτε πειρασμό καὶ δυσκολία. -Δὲν λὲς τὴν εὐχή; Ὅπως τὰ καράβια ποὺ κινδυνεύουν ἐκπέμπουν S.Ο.S., ἔτσι κι ἐσὺ νὰ λὲς συνεχῶς: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον μέ», καὶ θὰ λαμβάνεις βοήθεια. Ἐμένα, μία φορᾶ, ὁ πειρασμὸς θὰ μὲ ἔριχνε στὸν γκρεμό, ἂν δὲν ἔλεγα τὴν εὐχή· ἡ εὐχὴ […]

Τὶ νὰ ξέρουμε γιὰ τὴν ψυχρότητα στὴ προσευχή.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος. Ἡ ψυχρότητα στήν προσευχή ὀφείλεται εἴτε σέ ψυχική κόπωση εἴτε σέ πνευματικό κορεσμό εἴτε σέ σωματικές ἀπολαύσεις καί ἀναπαύσεις εἴτε σέ πάθη, πού κυριεύουν τήν ψυχή, προπαντός στήν ἔπαρση. Ὅλα αὐτά εἶναι ἐνάντια στήν πνευματική ζωή, μέσα στήν ὁποία κεντρική θέση κατέχει ἡ προσευχή. Ἔτσι, πρῶτα καί κύρια προκαλοῦν τό στέρεμα […]

Θαυμαστὴ διάσωση τοῦ π. Δημητρίου Γκαγκαστάθη ἀπὸ τὸν Ταξιάρχη Μιχαὴλ.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Μπούσιας Χαράλαμπος, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας. Θαυμαστὴ διάσωση Ὁσίου Λευΐτου π. Δημητρίου Γκαγκαστάθη ( κοιμηθέντος στὶς 29 Ἰανουαρίου 1975) ἀπὸ τὸν Ταξιάρχη Μιχαὴλ. Ὁ ἀοίδιμος καὶ χαριτωμένος ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, τὸ σέμνωμα τῆς ἱερωσύνης, τῆς ἀπλανοῦς ποδηγεσίας τῶν πιστῶν καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ πολύτεκνος, ἀγαθὸς καὶ ἁπλοικὸς λευΐτης τοῦ Πλατάνου […]