Μηδείς το εαυτού ζητείτω, αλλά το του ετέρου έκαστος. (Προς Κορινθίους Α’ 10,24)

Εκείνος που αγαπάει την σάρκα του είναι αδύνατον να ευαρεστήσει τον Θεό και να ευεργετήσει τον πλησίον του ή να κάνει κάποια άλλη αρετή. (Όσιος Άνθιμος της Χίου)

Η φιλαυτία είναι η παράλογη αγάπη του σώματος. Από αυτή γεννιούνται, οι πρώτοι και εμπαθείς και γενικότατοι τρεις μανιώδεις λογισμοί, της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας και της κενοδοξίας, ξεκινώντας από την ανυπέρβλητη τάχα ανάγκη του σώματος, κι από αυτούς γεννιέται όλος ο κατάλογος των κακών. Η φιλαυτία αποτελεί την μητέρα όλων των παθών και όταν ξεριζωθεί αυτή, ούτε τo παραμικρo ίχνος ή είδος κακίας δεν μπορεί να υπάρξει. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)

Φιλαυτία είναι η προς το σώμα εμπαθής και παράλογος φιλία, στην οποία αντίκειται η αγάπη και η εγκράτεια. Ο έχων την φιλαυτία έχει όλα τα πάθη. (Άγιος Νεκτάριος)

Η πολυλογία και η πολυφαγία είναι αίτια της ακολασίας. Η φιλαργυρία και η κενοδοξία είναι αίτια τους μίσους προς τον πλησίον. Η μητέρα τους, η φιλαυτία, είναι αίτια και των δύο. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)

Μην θέλεις ν’ αρέσεις στον εαυτόν σου, και δεν θα μισείς τον αδελφό σου. Μην είσαι φίλαυτος και θα γίνεις φιλόθεος. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)

Όσον περισσότερο περιποιείται κανείς, χωρίς λόγο την σάρκα του, τόσο περισσότερο πλεονάζουν μέσα του τα πάθη. Και όταν η ψυχή καταπιέζεται από την κακή συνήθεια του σώματος, τότε γίνεται άκαρπος. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)