Όπως η πρώτη δημιουργία άρχισε την ημέρα της Κυριακής, έτσι και η δευτέρα δημιουργία, άρχισε πάλι από την Κυριακή (Ανάσταση του Κυρίου). Αυτή η καινούρια δημιουργία, είναι πιο λαμπρή και πιο θαυμάσια από την πρώτη, διότι οδηγεί στην ουράνια κατάσταση. Συνεπώς οι πιστοί που δεν τιμούν την ημέρα αυτή του Κυρίου, δεν λαχταρούν ούτε την Ουράνια Βασιλεία Του.

Την Κυριακή οφείλουμε να διακόπτουμε την εργασία και να ασχολούμαστε με την προσευχή, ούτως ώστε τα πλημμελήματα των προηγούμενων έξι ημερών να εξιλεώνονται με την προσευχή της μεγάλης αυτής ημέρας, που μας θυμίζει την Ανάσταση του Κυρίου.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος