Αναρτήσεις από 12 Σεπτεμβρίου, 2022

4 Items

«Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν Δέσποτα»: Ύψωση του Τιμίου Σταυρού.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

   ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού.        Η Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου Σταυρού αποτελεί έναν σπουδαίο εορτολογικό σταθμό του εκκλησιαστικού έτους. Στις 14 Σεπτεμβρίου σύμπασα η Ορθοδοξία τιμά τον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως το «καύχημά» Της και η «δόξα» Της.  Πηγές της εκκλησιαστικής μας ιστορίας αναφέρουν ότι η […]

Τι είναι πνευματική αναισθησία;

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Πολύ βαριά, πολύ κουραστική για την ψυχή είναι η αναισθησία, που συνεπάγεται πνευματική ψυχρότητα, ξηρότητα και αθυμία. Όσο βαριά κι αν είναι, πάντως, οφείλουμε να τη σηκώσουμε με καρτερία, πιστεύοντας αφενός ότι είμαστε άξιοι της εγκαταλείψεως του Θεού και περιμένοντας αφετέρου την επίσκεψη του ελέους Του. Γιατί η αναζωογόνηση της ψυχής και η αναθέρμανση του […]

Πῶς θὰ θεραπευτεῖ ὁ χαρακτήρας πού εὔκολα πέφτει στὴν κατάκριση;

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Γέρων Ἰωσήφ Βατοπαιδινός. Κάθε ἀνθρώπινος χαρακτήρας θεωρεῖται ἀσθενής, ὅταν ἀπουσιάζει ἀπ’ αὐτὸν ἡ θεία Χάρη, ποὺ τελειοποιεῖ καὶ συνέχει τὰ πάντα, ἀφοῦ «τὰ ἀσθενῆ θεραπεύει καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῖ». Αὐτὸ τονίζει καὶ ὁ Κύριός μας, ὅταν λέει ὅτι «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδὲν» (Ἰω. 15,5). Ἕκτος ὅμως τῆς παρουσίας τῆς Χάριτος, ἀπαραίτητα χρειάζεται καὶ […]

Ο Σταυρός είναι η απόδειξη της αγάπης του Θεού.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ο Τίμιος Σταυρός φανερώνει την αγάπη του Θεού στο αποκορύφωμα της… Καθὼς πλησιάζει ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νὰ ἀναλογιστοῦμε τὴν ἄπειρη αγάπη του Θεού, ὅπως αὐτὴ κορυφώθηκε μὲ τὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Σ’ αὐτὴν τὴ θεϊκὴ ἀγάπη ἀναφέρεται ὁ Κύριος […]