Αναρτήσεις από 11 Σεπτεμβρίου, 2022

4 Items

Eγκύκλιο Σημείωμα για τη συμπλήρωση εκατό ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Τέ­κνα ἐν Κυ­ρίῳ ἀ­γα­πητά,             Τήν Κυ­ρι­ακή πρό τῆς Ὑ­ψώ­σεως τοῦ Τι­μίου καί Ζω­ο­ποιοῦ Σταυ­ροῦ καί μέσα στό σταυ­ρα­να­στά­σιμο κλῖμα αὐ­τῆς, ἡ Ἐκ­κλη­σία τῆς Ἑλ­λά­δος ἔ­χει ὁ­ρί­σει νά τι­μῶν­ται oἱ Ἅ­γιοι μάρ­τυ­ρες ἱ­ε­ράρ­χες καί λοι­ποί κλη­ρι­κοί, οἱ ὁ­ποῖοι βρῆ­καν μαρ­τυ­ρικό θά­νατο στή Μι­κρά Ἀ­σία καί στόν Πόντο κατά τή δι­άρ­κεια τοῦ δι­ω­γμοῦ τῶν Ἑλ­λή­νων κα­τοί­κων. […]

Πότε ακούγονται οι προσευχές μας;

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Μην έχεις έχθρα με άνθρωπο, γιατί δεν γίνεται δεκτή η προσευχή σου. Να έχεις ειρηνικές σχέσεις με όλους, για ν’ αποκτήσεις παρρησία όταν θα προσεύχεσαι. Γιατί ο Κύριος λέει στο Ευαγγέλιο: «ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα […]

Την τελευταία μέρα της ζωής του…

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Μπορεί ένας ο άνθρωπος να κάνει 100 χρόνια Χριστιανική ζωή, αλλά την τελευταία μέρα της ζωής του να είναι αντίχριστη και να χάσει έτσι την αιωνιότητα. Και υπάρχει εκδοχή ένας άλλος άνθρωπος να ζει 100 χρόνια αντίχριστα, αλλά την τελευταία μέρα της ζωής του να ζήσει Χριστιανικά και να μετανοήσει και να κερδίσει την αιωνιότητα. […]

ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού. Η αγιοτόκος Θεσσαλονίκη ανάδειξε, εκτός από μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας μας, και πολλούς Νεομάρτυρες στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας, οι οποίοι έχυσαν το τιμημένο αίμα τους για την πίστη στο Χριστό και την αγάπη τους για την ελευθερία της πατρίδος. Ένας από αυτούς υπήρξε ο άγιος Νεομάρτυς Αθανάσιος ο […]