Αναρτήσεις από 3 Σεπτεμβρίου, 2022

4 Items

Περὶ ἀγάπης.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Γέρων Γερμανὸς Σταυροβουνιώτης. Ἐκεῖνος, πού ἀγωνίζεται νά ἀποκτήση τελεία ἀγάπη, τόσο πρός τόν Θεό, ὅσο καί πρός τόν πλησίον, αὐτός μπορεῖ καί ὁμολογεῖ τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν «ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ» (βλ. Α’ Κόρ. ιβ’ 3) Πρέπει νά πιστεύης ὅτι σέ ἀγαπᾶ ὁ Θεός, ἀκόμη κι ἄν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σέ ἀποστραφοῦν κι ἄν ὅλοι […]

Κύριε ἐλέησον.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Τράμπας Σωτήριος, Μητροπολίτης Πισιδίας (†). Στὴ θεία Λειτουργία, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε Ἱερὰ Ἀκολουθία τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ πιὸ συχνὴ ἐπίκλησή μας πρὸς τὸν Θεὸ εἶναι τὸ «Κύριε ἐλέησον». Σὲ κάθε δέηση τοῦ Λειτουργοῦ, στὴν ἀρχὴ τῆς θείας Λειτουργίας, τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου καὶ ἄλλων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν πού καταλήγουν στὸ «…δεηθῶμεν» ἀπαντοῦμε: […]

Το κλειδί για την πνευματική ζωή είναι η ευχή…

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Να προσεύχεσθε στον Θεό με ανοικτά τα χέρια. Αυτό είναι το μυστικό των αγίων. Μόλις άνοιγαν τα χέρια τους, τους επεσκέπτετο η θεία χάρις. Οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν ως πιο αποτελεσματική τη μονολόγιστη ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το κλειδί για την πνευματική ζωή είναι η ευχή. Την ευχή δεν μπορεί κανείς να […]

Κηρύγματα Κυριακὴς ΙΒ΄Ματθαίου (Ματθ ιθ΄16-26).

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

1. Δορμπαράκης Γεώργιος, Πρωτοπρεσβύτερος. «ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά». Μία πολὺ ἀξιοσυμπάθητη περίπτωση ἀνθρώπου καταγράφει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο. Ἕναν νεαρό, ὁ ὁποῖος πλησιάζει τὸν Κύριο, προκειμένου Αὐτὸς ὡς διδάσκαλος νὰ τὸν καθοδηγήσει στὴν εἴσοδό του στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος τὸν παραπέμπει στὶς ἐντολὲς τῆς Μωσαϊκῆς […]