Αναρτήσεις από 3 Αυγούστου, 2022

3 Items

Δεκαπενταύγουστος: Ἡ Πλατυτέρα στὴν κόγχη καὶ τὴν ἁψίδα τοῦ χρόνου καὶ τοῦ κόσμου!

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Κοῦκος Στέλιος. Δεκαπενταύγουστος! Δεκαπέντε μέρες σὲ μία! Ποῦ ξανακούστηκε; Πῶς συμποσοῦνται οἱ δεκαπέντε σὲ μία; Ή, καὶ πῶς ἀνακεφαλαιώνονται οἱ δεκαπέντε σὲ μία; Ἄλλα μήπως καὶ ὅλος ὁ κόσμος καὶ ὅλος χρόνος συμποσοῦνται καὶ ἀνακεφαλαιώνονται σήμερα; Δεκαπενταύγουστος: Ὁ μισὸς Αὔγουστος καὶ στὴν οὐσία ὅλος, ὅλος ὁ καλὸς καιρὸς τὸ καλοκαίρι μας, τὸ θέρος τῶν καρπῶν, […]

Ἡ Ὠδή τῆς Θεοτόκου.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Εὐθύμιος Στύλιος, Μητροπολίτης Ἀχελώου(+) Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον καί ἠγαλλίασε τό πνεῦμά μου ἐπί τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρι μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. Ἰδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί, ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός καί ἅγιον τό ὄνομα αὐτοῦ, καί τό ἔλεος αὐτοῦ εἰς […]

Οι πονηροί λογισμοί…

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Όπως αυτός που είναι προσηλωμένος στην ευλάβεια, δεν μετακινείται εύκολα, έτσι και εκείνος που ναρκώθηκε από την πονηριά, δεν μεταβάλλεται εύκολα. Νάρκωση λοιπόν, τίποτε άλλο δεν είναι, παρά η αδυναμία να μετακινηθεί κάποιος από μία κατάσταση. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος) Ο πονηρός ομοιάζει με τον χαμαιλέοντα, που αλλάζει τόσα χρώματα ανάλογα με το περιβάλλον του, […]