Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης.

Πόσα βάρη δεν μας δημιουργούν καθημερινά, ακόμη και το επάγγελμα, το κοινωνικό περιβάλλον, οι επιδιώξεις μας, οι αποτυχίες μας, οι ασθένειές μας οι ψυχικές και οι σωματικές;

Πόσες φορές τις νύχτες οι ψυχές μας δεν μπορούν να ησυχάσουν και τα μάτια μας να κλείσουν;

Ο σαρκικός άνθρωπος ενώπιον των δυσκολιών αυτών κάμπτεται, κουράζεται, αγανακτεί.

Αυτό που φοβάται, επί παραδείγματι, την ασθένεια και επιθυμεί οπωσδήποτε να γίνει καλά, να αποφύγει τον πόνο, να απομακρύνει τον θάνατο.

Ή αυτός που επιθυμεί να ξεπεράσει το πρόβλημα του επαγγέλματός του, όταν όλα πηγαίνουν στραβά, ή θέλει να αλλοιωθεί το κοινωνικό του περιβάλλον, για να μη γίνεται εμπόδιο στην χριστιανική του ζωή, περιπίπτει σε δίνη χειρότερη της οδύνης, καθιστά μαύρη την ζωή του, τρεμοσβήνει διαρκώς το χαμόγελό του και μόνο ο θάνατος θα τον αναπαύσει.

Όλα αυτά τα εμπόδια λαμβάνουν μία άλλη διάσταση υπό το πρίσμα του Σταυρού και ευθύς αμέσως τα γύρω μας, τα αντίθετα προς τον Θεό, χρησιμοποιούνται ως σύμμαχα και φίλα, διότι παύω να ζητώ την αλλαγή τους και αλλάζω εγώ.