Γαλακτόμικτον, Μάρτυς, αἷμα σῆς κάρας,

Δι’ ἣν ὑδατόμικτον ὁ Χριστὸς χέει.

Φάσγανον ἑβδομάτῃ λάχεν εἰκάδι Παντελεήμων.

Ο Άγιος Παντελεήμων (Παντολέων το αρχικό του όνομα) καταγόταν από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας και έζησε στα χρόνια του Μαξιμιανού (286 – 305 μ.Χ.). Πατέρας του ήταν ο Ευστόργιος, ο οποίος ήταν εθνικός και μετά τις νουθεσίες του γιου του έγινε χριστιανός. Μητέρα του ήταν η Ευβούλη, η οποία προερχόταν από χριστιανική οικογένεια. Εκπαιδεύτηκε στην ιατρική από τον Ευφρόσυνο και κατηχήθηκε στη χριστιανική πίστη και βαπτίστηκε από τον πρεσβύτερο Ερμόλαο που ήταν ιερέας της Εκκλησίας της Νικομήδειας.

Κάποια στιγμή όταν οχιά δάγκωσε έναν νεαρό και ουσιαστικά τον θανάτωσε ο Άγιος Παντελεήμονας επικαλούμενος τον Χριστό τον ανάστησε. Αυτό αλά και άλλα θαύματα που επακολούθησαν, έκαναν γνωστό τον άγιο σ΄όλη την περιοχή.

Εξ αιτίας των ευεργεσιών του αυτών, η φήμη του και το όνομά του διαδόθηκε παντού. Όσοι είχαν ασθενείς ζητούσαν, καλούσαν και προτιμούσαν απ’ όλους τους ιατρούς τον Παντολέοντα. Αυτός αφού τους θεράπευε, δε ζητούσε πληρωμή παρά μόνον τους καλούσε να ομολογήσουν τον Χριστόν τον μόνον αληθή θεραπευτή των σωματικών και των ψυχικών πόνων. Έτσι όσοι πίστευαν εις τον Χριστόν θεραπεύονται διπλά, λαμβάνοντες την σωτηρίαν της ψυχής και την υγείαν του σώματος. Οι ιατροί της πόλεως, όταν είδαν ότι ο Παντολέων τελεί τόσα αξιοθαύμαστα πράγματα, τον φθονησαν. Μίαν ημέραν ενώ εκάθοντο εις την αγοράν, είδαν τον πρώην τυφλόν που περνούσε από εκεί. Μόλις λοιπόν τον είδαν υγιή εσυγχύσθησαν και έλεγαν μεταξύ των: «Μα δεν είναι αυτός που δο­κιμάσαμε με πολλούς τρόπους να τον θεραπεύσουμε και τίποτα δεν πετύχαμε;» Και τον ρώτησαν, και έμαθαν ότι τον θεράπευσε ο Παντολέων. Και εθαύμασαν λέγοντες: «Όπως είναι ο διδά­σκαλος σπουδαίος, έτσι ανέδειξε και τον μαθητήν του αξιοθαύμαστον». Πλην όμως από τότε εφθόνησαν περισσότερον τον άγιον και τον συκοφαντήσαν στο βασιλιά.

Εκείνος κάλεσε τον πρωην τυφλό ο οποίος και ανέφερε το γεγονός της θεραπείας του στον βασιλιά, λέγοντάς του ότι τον θεράπευσε ο Παντελέων στο όνομα του Χριστού, στον οποίο και ο ίδιος πλέον πίστευε. Ο βασιλιάς αφού τον άκουσε, αμέσως διέταξε και τον αποκεφάλισαν. Ο ίδιος ο Παντελέων προσήχθη στον βασιλιά, ο οποίος διέταξε τον βασανισμό του με σκοπό την άρνηση της πίστεώς του.

Ο Άγιος βασανίσθηκε σκληρά με διάφορους τρόπους, όμως δεν υπέκυψε στις πιέσεις αφού ο Κύριος εμφανίσθηκε μπροστά του με τη μορφή του πνευματικού του Ερμόλαου και του έδωσε θάρρος. Τέλος διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του και τότε ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που τον καλούσε όχι ως Παντελέοντα αλλά ως Παντελεήμονα. Μόλις όμως ο δήμιος άπλωσε το χέρι του για να κόψει με το σπαθί του το κεφάλι του Αγίου, το σπαθί λύγισε και το σίδερο έλιωσε σαν κερί. Μπροστά σε τέτοιο θαύμα και οι παραβρισκόμενοι στρατιώτες έγιναν χριστιανοί. Τότε ο Άγιος εκουσίως παραδόθηκε στο μαρτύριο.

βιντεο: https://www.youtube.com/watch?v=Mq_KrNgFA14&list=PLBIjTiUGfNYCzwLy2Ukok1vNcE1zOGJ-q&index=41

παρακληση: youtube.com/watch?v=bVURun1UyVU&list=PLQFA61sbetP2RqNmJWGEgI0Jb0G2xHigG&index=