Υπάρχει κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου που λέει, ότι ο χρόνος δεν είναι εκείνος που καθορίζει πότε θα Κοινωνήσει ο εξομολογούμενος, που έκανε κάποια αμαρτία, αλλά ο τρόπος.

Όταν δηλ. ο Πνευματικός δει ότι ο εξομολογούμενος έχει πραγματικά μετανοήσει, κόβει το χρόνο που προβλέπει η Εκκλησία να απέχει από την Θεία Κοινωνία και Μεταλαμβάνει γρηγορότερα. Αντιθέτως, όταν δει ο Πνευματικός, ότι ο εξομολογούμενος δεν έχει μετανοήσει και οι κανόνες της Εκκλησίας, προβλέπουν ένα χρόνο για ένα αμάρτημα, ο Πνευματικός θα τον κάνει δύο χρόνια. Και αυτό γίνεται, για παιδαγωγικό λόγο και έχει σκοπό να βοηθήσει τον εξομολογούμενο και όχι για να τον καταστρέψει.

Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου