Αναρτήσεις από 19 Ιουνίου, 2022

4 Items

Τὰ κατὰ συνθήκην ψεύδη καὶ ὁ κατὰ συνθήκην ψευδής ἄνθρωπος.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Καργάκος Σαράντος. Σ’ ἕνα θεατρικὸ ἔργο, παρουσιάζεται ἕνας νεαρὸς ἀξιωματικός, ποὺ φοβᾶται τὸν πόλεμο ἀλλὰ, γιὰ νὰ φαίνεται γενναῖος, καταφεύγει στὸ ἀλκοόλ. Ὁ Μολιέρος μὲ τὴν περιώνυμη κωμωδία του «Ταρτοῦφος»» (Tartuffe») πλούτισε τὸ παγκόσμιο λεξιλόγιο μὲ μία νέα λέξη: ταρτουφισμός. Ἡ λέξη εἶναι ταυτόσημη τοῦ ψευτοηθικοῦ, τοῦ ψευδοευλαβοῦς, γενικότερα τοῦ κάλπικου ἀνθρώπου. Βέβαια, εἶναι πολὺ […]

Για ποιους λόγους παραχωρούνται οι πειρασμοί.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Γι’ αυτό παραχωρεί ο Κύριος στους αγίους, που τον αγαπούν, αιτίες, για ταπείνωση και για συντριβή της καρδιάς, η οποία επιτυγχάνεται με επίπονη προσευχή, για να πλησιάσουν κοντά Του με ταπείνωση. Και πολλές φορές τους προκαλεί φόβο με τα σωματικά παθήματα, και με ολισθήματα στις αισχρές και βρομερές ενθυμήσεις, με ονειδισμούς […]

Η στάση των Παπικών κατά το 1821.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Γράφει η Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος – Θεολόγος. Κατά τή διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 οἱ διάφορες χριστιανικές ὁμολογίες, πού βρίσκονταν στήν Ἑλ­­λάδα, ἔπαιξαν πολυποίκιλο ρόλο. Σύμ­­φω­να μέ ὅλους τούς ἀπομνημονευ­μα­­­το­γρά­φους καί τούς ἱστορικούς τοῦ Ἀ­γώνα «οἱ λατινόδοξοι ἰδίᾳ τῶν νήσων τοῦ Αἰ­γαίου Πελάγους, ὄχι μόνον δέν ἐβοήθησαν τόν ἀγώνα, ἀλλά ἀντεῖ­πον (=πρό­βαλαν ἀντιρρήσεις) καί ἀντέπραξαν […]

«Αν δεν είναι λίγο δυναμωμένος κανείς, πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση;»

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Όσιος Παΐσιος. Ἀπὸ τὸ βιβλίο Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου ΛΟΓΟΙ Β’ «Πνευματικὴ ἀφύπνιση» Περνούν τά χρόνια και τι δύσκολα χρόνια! Δεν τελείωσαν τα θέματα. Βράζει το καζάνι… Αν δεν είναι λίγο δυναμωμένος κανείς, πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μιά δύσκολη κατάσταση; Ό Θεός δεν έκανε ανεπρόκοπους ανθρώπους. Πρέπει να καλλιεργήσουμε το φιλότιμο. Αλήθεια, Θεός φυλάξοι, αν […]