Ο Κύριος δίδασκε με τον λόγο Του, δίδασκε όμως και με την σιωπή Του. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Υπάρχουν φορές, που η σιωπή ωφέλησε περισσότερο από τα λόγια, όπως άλλες φορές, τα λόγια ωφέλησαν περισσότερο από την σιωπή. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Όταν σωπαίνεις, εκεί που πρέπει να μιλήσεις, τότε και τον Θεό θα τον κάνεις εχθρό σου και τον αδελφό σου θα βλάψεις. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Το σιωπηλό στόμα, ερμηνεύει τα μυστήρια του Θεού. Πάνω από όλα αγάπησε τη σιωπή, γιατί αυτή είναι, που σε σιμώνει σε καρπό, επειδή η γλώσσα δεν μπορεί να σου το εξηγήσει. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)

Αυτός που έμαθε να σωπαίνει, αυτός έμαθε να μιλά. (Όσιος Ποιμήν)

Υπάρχει άνθρωπος που φαίνεται να σιωπά και η καρδιά του κατακρίνει άλλους. Τέτοιος άνθρωπος, λαλεί πάντοτε. Και υπάρχει άλλος, που μιλά από το πρωϊ έως το βράδυ και κρατάει σιωπή, γιατί δεν λέει τίποτα, πέραν του ωφελίμου. (Όσιος Ποιμήν)

Η σιωπή στον άνθρωπο, είναι ό,τι το χαλινάρι στο άλογο. Και όποιος δεν βάζει χαλινάρι στα λόγια του, το τέλος του είναι κακό και πέφτει σε χίλιες δύο συμφορές. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)