Χαρά είναι ένα είδος σκιρτήματος της ευτυχισμένης ψυχής (Μέγας Βασίλειος).

Χαρά είναι η εκπλήρωση των επιθυμιών, η απόλαυση των ευχάριστων και η λησμοσύνη των λυπηρών (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

Το να χαίρεσαι κοντά στον Κύριο, είναι η μεγαλύτερη χαρά. Μ’ αυτή χαίρονταν και οι Απόστολοι, η χαρά που φέρνει κέρδος, αυτή που προέρχεται είτε από φυλακίσεις ή μαστιγώσεις ή ότι άλλο δυσάρεστο γιατί αυτά είναι η αρχή, η ρίζα και το θεμέλιο τής χαράς του Κυρίου και τα οποία έχουν και ωφέλιμο αποτέλεσμα (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

Πράγματι, ως πληρέστατη και τέλεια χαρά, ας σκεφτόμαστε την εν Θεώ και διά Θεόν χαρά και να την επιδιώκουμε με αγαθά έργα, γιατί εδώ υπάρχει στέρεα και ακλόνητη ελπίδα (Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας).

Όπου χαρά εκεί δραπετεύει η θλίψη των δακρύων, όπου χαρά εκεί φεύγει η κατήφεια τού πένθους, όπου χαρά εκεί απουσιάζει η θλίψη, όπου χαρά εκεί και τα σύμβολα τής ευφροσύνης (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

Η χαρά του κόσμου αρχίζει μεν από τα γλυκά και ευχάριστα, τελειώνει όμως με τα δυσάρεστα και τα λυπηρά. Δεν μπορεί να συγκριθεί αυτός που έχει τις κοσμικές χαρές, μ’ αυτόν που χαίρεται κατά Θεόν. Διότι καθένας που χαίρεται μέσα στον κόσμο, χαίρεται με την καλοπέραση, τη δόξα, την εξουσία και την αλαζονεία (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

Εμείς θεωρούμε τη χαρά στον κόσμο ατελή, για τον λόγο ότι μεταβάλλεται εύκολα οι δε άνθρωποι, ελάχιστα τη βλέπουν, παρά μόνο σε πράγματα κοσμικά, τα οποία δεν είναι περισσότερο αληθινά απ’ ότι οι σκιές και τα φαντάσματα» (Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας).