Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης.

Ὅταν ἀγαπᾶς κάποιον, τόν νοιώθεις ζωντανό μπροστά σου.

Μοναξιά νοιώθει αὐτός πού δέν ἀγαπᾶ, καί ἡ μοναξιά γίνεται μεγαλύτερη, ὅταν θέλω νά μέ ἀγαποῦν.

Οἱοσδήποτε ἄνθρωπος, εἴτε βασιλιάς, εἴτε ζητιάνος εἶναι, μόλις θελήσει νά τόν ἀγαποῦν, θά δεῖτε ὅτι ἀμέσως θά νοιώσει μοναξιά. Μόλις ἀρχίσει νά ἀγαπᾶ, ὄχι μέ ἀγάπη ἀνθρώπινη ἀλλά ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἀρχίζει νά φεύγει ἡ μοναξιά καί ἀνακαλύπτει πώς ὅλη ἡ Ἐκκλησία, οἱ πάντες, εἶναι μαζί του.

88. Άγιος Νεκτάριος: Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι πού αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους.

Πόσο πλανιοῦνται οἱ ἄνθρωποι πού ἀναζητοῦν τὴν εὐτυχία μακριὰ ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ τούς, στὶς ξένες χῶρες καὶ τὰ ταξίδια, στὸν πλοῦτο καὶ στὴ δόξα, στὶς μεγάλες περιουσίες καὶ στὶς ἀπολαύσεις, στὶς ἡδονὲς καὶ σ’ ὅλες τὶς χλιδὲς καὶ ματαιότητες πού κατάληξη τοὺς ἔχουν τὴν πίκρα!

Ἡ ἀνέγερση τοῦ πύργου τῆς εὐτυχίας ἔξω ἀπὸ τὴν καρδιὰ μας, μοιάζει μὲ οἰκοδομὴ πού χτίζεται σὲ ἔδαφος πού σαλεύεται ἀπὸ συνεχεῖς σεισμούς.

Σύντομα ἕνα τέτοιο οἰκοδόμημα θὰ σωριαστεῖ στὴ γη…