Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

Θα προσκυνήσεις και τα άγια σκηνώματα των αγίων και όποιο λείψανο των οστών τους, διότι δε χωρίστηκε από αυτά η χάρη του Θεού, όπως και από το σώμα του Χριστού δε χωρίστηκε η θεότητα κατά το ζωοποιό Του θάνατο.

Κάνοντας έτσι και δοξάζοντας εκείνους, που δόξασαν το Θεό, θα δοξαστείς κι εσύ μαζί από τον Θεό και θα ψάλλεις σαν το Δαβίδ: «Τίμησα πάρα πολύ τους φίλους Σου Θεέ μου».