Κάθε Παρασκευή βράδυ θα τελούνται στον Άγιο Αχίλλιο 2 Ακολουθίες Χαιρετισμών:

Η πρώτη 7.30 – 9.00 μ.μ.  και  η δεύτερη  9.15 – 10.30 μ.μ. για τους εργαζόμενους, τους φοιτητές και όσους διευκολύνονται τις βραδινές ώρες.

Ειδικά την Παρασκευή του Ακαθίστου Ύμνου, θα τελεστούν η πρώτη στις 7 μ.μ. και η δεύτερη στις 9 μ.μ.