Κάθε Παρασκευή βράδυ θα τελούνται στον Άγιο Αχίλλιο 2 Ακολουθίες Χαιρετισμών:

Η πρώτη 7.30 – 9.00 μ.μ.  και  η δεύτερη  9.15 – 10.30 μ.μ. για τους εργαζόμενους, τους φοιτητές και όσους διευκολύνονται τις βραδινές ώρες.

Ειδικά την Παρασκευή 25 Μαρτίου οι Ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής: Η πρώτη 6.30-8.00 μ.μ. και η δεύτερη 8.15-9.15 μ.μ.