Να σέβεσαι τον άλλον, χωρίς να τον ζορίζεις, αυτό είναι πνευματική αρχοντιά. Μ’ αυτήν συγγενεύουμε με τον Θεό. (Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)

Οφείλετε να προσέχετε πολύ τις μεταξύ σας σχέσεις και να ευλαβείστε ο ένας τον άλλον, ως εικόνες του Θεού. (Άγιος Νεκτάριος)

Εκ της φύσεώς τους οι άνθρωποι σέβονται περισσότερο τους μεγαλύτερους στην ηλικία. (Μέγας Βασίλειος)

Τους γονείς και το Θεό, να τους τιμάς με όλη σου την ψυχή. (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)

Να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, για να μάθουμε να σεβόμαστε και τον Θεό. Εκείνος που είναι θρασύς στους ανθρώπους, είναι θρασύς και στον Θεό. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Τον μεγαλύτερό σου θα τον σεβαστείς για την ηλικία του και τον μικρότερό σου για την ευλάβειά του. (Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)

Γνωρίζω, ότι ο ίδιος ο Θεός τοποθέτησε σαν θεμέλιο και κρηπίδα του δρόμου της αρετής, την τιμή προς τους γονείς. Και δικαίως έβαλε τον σεβασμό προς τον πατέρα και την μητέρα σαν βάση, γιατί την ζωή μας, δι’ αυτών μας την χάρισε ο Θεός. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)