Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Αιτία και σκοπός του γάμου.

Πρώτα μάθε ποια είναι η αιτία του γάμου και για ποιο λόγο έχει εισαχθή στη ζωή μας και μη ζητάς τίποτε περισσότερο. Ποια, λοιπόν, είναι η αιτία του γάμου και για ποιο λόγο τον έδωσε ο Θεός; Άκουσε τον Παύλο που λέει: «Δια δε τας πορνεία έκαστος την εαυτού γυναίκα εχέτω» (Α΄ Κορ. 7,2). Δεν είπε «για την απαλλαγή της φτώχεια ή για την απόκτησι πλούτου», αλλά τι; Για να αποφύγουμε τις πορνείες, για να συγκρατήσουμε την επιθυμία, για να συζητήσουμε με σωφροσύνη, για να ευαρεστήσουμε τον Θεό, αρκούμενοι στη δική μας σύζυγο.

Αυτό είναι το δώρο του γάμου, αυτός ο καρπός, αυτό το κέρδος. Μη λοιπόν αφήνοντας τα μεγαλύτερα, ζητάς τα μικρότερα, διότι ο πλούτος είναι πολύ μικρότερος από την σωφροσύνη.

Γι’ αυτό λοιπόν το ένα πρέπει να παντρευώμαστε, για να αποφύγουμε την αμαρτία, για να απαλλαγούμε από κάθε πορνεία. Γι’ αυτό πρέπει να γίνεται κάθε γάμος, για να μας βοηθάη στην άσκησι της σωφροσύνης. Και θα γίνη αυτό, αν παίρνουμε τέτοιες γυναίκες, που μπορούν να μας προσφέρουν πολλή ευλάβεια, πολλή σωφροσύνη, καθώς και ευγένεια στην συμπεριφορά.

Χρυσοστομικός Άμβων Γ΄

Ο γάμος, η οικογένεια και τα προβλήματα τους