Αναρτήσεις από Νοέμβριος 19, 2021

4 Items

Μὴ κρίνετε, ἴνα μὴ κριθῆτε.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἄγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός, Ἀρχιεπισκόπος Κριμαίας. «Μὴ κρίνετε, ἴνα μὴ κριθῆτε· ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν. τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; Ἤ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, ἅφες ἐκβάλω τὸ κάρφος […]

Περὶ συγχωρήσεως.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Lewis C.S. Στὴν ἐκκλησία -ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς ἐκκλησίας- λέμε πολλὰ πράγματα χωρὶς νὰ συνειδητοποιοῦμε τί λέμε. Π.χ. στὸ Σύμβολο τῆς Πίστης λέμε ὅτι πιστεύουμε στὴν «ἄφεση ἁμαρτιῶν». Τὸ ἐπαναλάμβανα καὶ ἐγὼ ἐπὶ χρόνια πρὶν ἀναρωτηθῶ γιατί ἄραγε αὐτὸ εἶχε μπεῖ στὸ Σύμβολο τῆς Πίστης. Ἐκ πρώτης ὄψεως φαὶνεται περιττό. «Ἂν κανεὶς εἶναι χριστιανός», σκέφτηκα, «καὶ […]

Οι άνθρωποι νόμιζαν πως φυλάκισαν τη ζωή σε ένα τάφο..!

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Απόσπασμα ομιλίας Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου (+). Ήλθε ο Χριστός στον κόσμο για ν’ αναστήσει, αναμορφώσει και ζωοποιήσει τους «τεθανατωμένους τῇ ἁμαρτίᾳ». με την πρώτη διά της μετανοίας αυτή ανάσταση των ανθρώπων δεν ολοκληρώθηκε το έργο του. Με τη δική του ανάσταση χαρίζει και τη δική μας ανάσταση, αφού αυτός είναι η ζωή και η ανάσταση […]

Άλλο να αμαρτάνεις από αδυναμία και άλλο από ιδεολογία.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος (+). ΑΜΑΡΤΙΑ: – Γιατί πάτερ Επιφάνιε να απαγορεύεται αυτό και κείνο και το άλλο, όταν πραγματοποιούνται από «ειλικρινή αγάπη», ερωτούσε ο νέος για τα διάφορα σαρκικά παραπτώματα ; Γιατί να μην επιτρέπονται οι «δεσμοί» των νέων αγοριών και κοριτσιών; Η συζήτησις ήταν μακρά και κοπιώδης, διότι ο νέος δεν εδέχετο να αντιληφθή […]

Scroll Up