Αναρτήσεις από Νοέμβριος 10, 2021

3 Items

Ο Άγιος Αρσένιος σώζει τον πατέρα του Αγίου Παϊσίου και το χωριό από τους Τούρκους.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Διηγήθηκε ο ίδιος (ο Πρόδρομος Εζνεπίδης, πατέρας του Αγίου Παϊσίου και πρόεδρος του χωριού) ότι μια φορά είχαν πάει πολλοί Τούρκοι (Τσέτες), για να πατήσουν τα Φάρασα. Στο χωριό οι άνδρες έλειπαν, άλλοι στα μακρινά κτήματα και άλλοι στα ταξίδια. Αναγκάστηκε τότε να μαζέψη τα μικρά παιδιά, μόνο για να δείξουν στόχο γύρω από το […]

Ὁ ὀρθῶς πεπαιδευμένος ἄνδρας (ΙΣΟΚΡ 12.26–34)

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἰσοκράτης. (Στόν λόγο του αὐτόν, τον Παναθηναϊκόν, τόν ὁποῖον ξεκίνησε νά γράφει σέ ἡλικία ἐνενήντα τεσσάρων ἐτῶν, ὁ Ἰσοκράτης ἐπαινεῖ τήν Ἀθήνα, παρουσιάζει καί ὑπερασπίζεται τό ἔργο του καί προβληματίζεται ἀναφορικά μέ τό ἰδανικό πολίτευμα. Ξεκινώντας τό ἐκτενές προοίμιον (ΙΣΟΚΡ 12.1–40), ὁ ρήτορας ἐπιχείρησε μία ἀποτίμηση τοῦ βίου του: ἀναφέρθηκε στά φυσικά του προτερήματα καί […]

Λόγοι Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

-Γέροντα, αἰσθάνομαι ἀδύναμη νὰ ἀντιμετωπίσω ὁποιονδήποτε πειρασμό καὶ δυσκολία. -Δὲν λὲς τὴν εὐχή; Ὅπως τὰ καράβια ποὺ κινδυνεύουν ἐκπέμπουν S.Ο.S., ἔτσι κι ἐσὺ νὰ λὲς συνεχῶς: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον μέ», καὶ θὰ λαμβάνεις βοήθεια. Ἐμένα, μία φορᾶ, ὁ πειρασμὸς θὰ μὲ ἔριχνε στὸν γκρεμό, ἂν δὲν ἔλεγα τὴν εὐχή· ἡ εὐχὴ […]

Scroll Up