Αναρτήσεις από Νοέμβριος 3, 2021

2 Items

Η μετάνοια χωρίς την ελεημοσύνη είναι νεκρή και χωρίς φτερά.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Μετάνοια: Εδώ, λοιπόν, ας ζητήσουμε χάρι από τον Κριτή, εδώ και ας τον παρακαλέσουμε εδώ με όλη την δύναμί μας ας τον ικετεύσουμε ∙ αλλά όχι με χρήματα∙ ή καλύτερα αν πρέπει να πούμε την αλήθεια, πείθεται και με χρήματα ο φιλάνθρωπος Κύριος, όχι γιατί τα θέλει ο ίδιος , αλλά γιατί τα δέχεται δια […]

Ἅγ. Γεώργιος Νεαπολίτης, ὁ πρεσβύτης Νεομάρτυς.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἄγνωστος συγγραφεύς. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ὁ νέος ἱερομάρτυρας τοῦ Χριστοῦ, ἔζησε στὴ Νεάπολη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (τούρκ. Νέβ-Σεχήρ) τὸν δέκατο ὄγδοο αἰώνα. Ἦταν ἱερέας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ ὑπηρετοῦσε μὲ δικαιοσύνη καὶ ὁσιότητα τὸ ποίμνιό του ὡς ἀληθὴς λειτουργός τοῦ Ὑψίστου. Προικισμένος μὲ τὶς ἀρετὲς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς πραότητας, τῆς […]

Scroll Up