Αναρτήσεις από Νοε 2021

16 of 108 items

Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος. Ἡ Ζωὴ ἑνὸς Ὁσιομάρτυρα.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Κόντογλου Φώτης. Στὶς 30 τοῦ Νοέμβρη εἶναι ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτοκλήτου. Ὅλοι οἱ ἀπόστολοι πεθάνανε μὲ μαρτυρικὸ θάνατο, κηρύχνοντας τὸ Εὐαγγέλιο σὲ διάφορες χῶρες. Στὴν Ἑλλάδα μαρτύρησε μοναχὰ ἕνας ἀπ’ αὐτούς, ὁ Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, δηλαδὴ ποὺ πῆγε πρῶτος κοντὰ στὸν Χριστό. Μαρτύρησε στὴν Πάτρα. Πολὺ τιμημένη εἶναι ἡ Πάτρα μέσα […]

Σχετικά μέ τό νά μήν ἀπελπιζόμαστε.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Ἀμφιλόχιος, Ἐπίσκοπος Ἰκονίου. Κάποιος ἀδελφός νικήθηκε ἀπό τό πάθος τῆς πορνείας καί ἔκανε τήν ἁμαρτία καθημερινά., ἀλλά καί καθημερινά ζητοῦσε ἔλεος ἀπό τόν Κύριό του μέ δάκρυα καί προσευχές. Ἐνεργώντας λοιπόν ἔτσι, τόν ξεγελοῦσε ἡ κακή συνήθεια, καί ἔκανε τήν ἁμαρτία· ἔπειτα πάλι, μετά τήν ἁμαρτία, πήγαινε στήν ἐκκλησία, καί βλέποντας τήν ἱερή καί […]

Ἑρμηνεία τοῦ Πάτερ ἡμῶν.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Ἀμβρόσιος, Ἐπίσκοπος Μεδιολάνων. Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι παρεκάλεσαν τὸν Χριστό: «Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθώς Ἰωάννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ» (Λουκ. ια´, 1). Τότε ὁ Κύριος τοὺς παρέδωσε τὴν Κυριακὴ προσευχή (Ματθ. στ´, 9-13). Πάτερ ἡμῶν Ἡ πρώτη λέξι, πόσο εἶναι γλυκειά! Μέχρι τώρα δὲν τολμούσαμε νὰ στρέψωμε τὸ βλέμμα πρὸς τὸν οὐρανό. Χαμηλώναμε τὰ […]

Τὰ φυτὰ ὡς σύμβολα.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος. Γιὰ νὰ μπορεῖ τὸ δέντρο νὰ βλαστήσει, πρέπει νὰ ριζώσει στὴ γῆ. Ἔτσι καὶ ἡ ψυχή, πρέπει νὰ εἶναι ριζωμένη στὴν πνευματικὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, γιατί ἐκείνη εἶναι ἡ δική της γῆ, στὴν ὁποία ριζώνει καὶ βλαστάνει. Γιὰ νὰ μπορέσει τὸ δέντρο ν’ ἀναπτυχθεῖ, πρέπει νὰ ποτίζεται μὲ νερό. Τὸ […]

Τα μικρά αμαρτήματα.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Διαβάζουμε στην Σοφία Σειράχ: «ο εξουθενών τα ολίγα κατά μικρόν πεσείται» (Σοφ. Σειρ. ιθ 1). Αυτός που καταφρονεί τα μικρά αμαρτήματα πέφτει σύντομα και στα μεγάλα. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο πνευματικότατο βιβλίο του Πνευματικά Γυμνάσματα (Μελέτη ΙΔ ) αναπτύσσει με πολλά επιχειρήματα πόσο μεγάλη ζημιά προξενούν τα λεγόμενα ελαφρά η μικρά η συγγνωστά […]

Ἀποξένωση καὶ προκατάληψη.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Σὲ μία αἴθουσα ἀναμονῆς ἀεροδρομίου, στὴν θέση τῶν Vips ἁπλώνεται ἀναπαυτικὰ στὰ καθίσματα μιὰ νεαρὴ γυναίκα. Δίπλα της ἀκουμπᾶ ἕνα βιβλίο καὶ ἕνα πακέτο μπισκότα ποὺ μόλις εἶχε ἀγοράσει γιὰ τὶς ὧρες ἀναμονῆς. Στὸ διπλανὸ κάθισμα, ἕνας καλοβαλμένος νεαρὸς κύριος εἶναι ἀφοσιωμένος στὸ βιβλίο του. Καθὼς ἡ νεαρὴ γυναίκα διαβάζει ἀμέριμνα, ἁπλώνει τὸ χέρι της […]