π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος.

«Χωρίς Χριστό δεν μπορείς να εξηγήσεις τίποτε.Γιατί οι θλίψεις, γιατί οι αδικίες, γιατί οι αποτυχίες, γιατί οι ασθένειες, γιατί; γιατί; γιατί; Χιλιάδες πελώρια «γιατί».Κατάλαβέ το..

Δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει, με την πεπερασμένη λογική του, την απάντηση όλων αυτών των «γιατί».

Μόνο με τον Χριστό όλα εξηγούνται.

Μας προετοιμάζουν για την αιωνιότητα.

Ίσως εκεί μας αξιώσει να πάρουμε απάντηση σε μερικά «γιατί».