Αναρτήσεις από Οκτώβριος 5, 2021

5 Items

Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Κουτσίδης Νίκων, Ἀρχιμανδρίτης. Κάποια φορά, πηγαίνοντας ὁ Κύριος στὴν Ἱερουσαλήμ, θέλησε νὰ σταματήσει σ\’ ἕνα χωριὸ Σαμαρειτῶν. Ἔστειλε ἀγγελιοφόρους νὰ προετοιμάσουν τὸν ἐρχομό του. Ὅμως οἱ Σαμαρεῖτες δὲν τὸν δέχτηκαν, γιατί πήγαινε στὴν Ἱερουσαλήμ. Μετά, ὅταν Τὸν εἶδαν, τοῦ εἶπαν οἱ μαθητὲς του Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης: -Κύριε, θέλεις νὰ ποῦμε νὰ πέσει φωτιὰ ἀπὸ τὸν […]

Πνευματικὴ ζωὴ μέσα στὸν ὑλικὸ κόσμο.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος. Τὸ νὰ κρατηθεῖς μακριὰ ἀπὸ τὸν κόσμο εἶναι, βέβαια, ἀδύνατο. Ἀρνήσου, ὅμως, ὅσο εἶναι δυνατό, νὰ μπεῖς στὸν κυκεώνα τῆς κοσμικῆς ζωῆς. Καὶ ὅταν, παρὰ τὴ θέλησή σου, σὲ κάποια περίπτωση ἀναγκαστεῖς νὰ μπεῖς, φέρσου σὰν νὰ μὴ βρίσκεσαι ἐκεῖ: Βλέπε δίχως νὰ βλέπεις καὶ ἄκου δίχως ν’ ἀκοῦς. Τὰ μάτια […]

Η εἰδωλολατρεία.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς. «οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν· καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος. Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων· ἀμήν.» (Α’ Ἰωάν. 5,20-21) Σὲ αὐτὸ τὸ στίχο (στ. 20) συνοψίζεται […]

Ἡ Ὑπακοὴ ὡς ὁδὸς Ἐλευθερίας.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Γεώργιος Καψάνης, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους(+) Ὁ Θεὸς ἐξ ἀρχῆς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο ἐλεύθερο. Ἠμποροῦσε νὰ δεχθῆ ἢ νὰ ἀρνηθῆ τὴν Ἀγάπη Του. Νὰ κάμη καλὴ ἢ κακὴ χρῆσι τῆς ἐλευθερίας. Ἡ ἀπαγόρευσις τῆς βρώσεως ἀπὸ τὸ δένδρο τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, ποὺ ἦταν φυτευμένο ἐν μέσῳ τοῦ Παραδείσου, […]

Κανένας ἄνθρωπος δεν μπορεῖ να ξεφύγει ἀπ το μαστίγωμα τῆς συνειδήσεώς του.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

  Ἡ λέξη ἁμαρτία στὰ αὐτιὰ μερικῶν σύγχρονων ἀνθρώπων ἠχεῖ ἄ­σχη­μα καὶ ἐπιδιώκουν μὲ κάθε τρό­πο νὰ τὴ διαγράψουν ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό τους. Ἀρκετοὶ καὶ μέσα στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἐπιχειροῦν νὰ ἀλλάξουν τὸ νόημά της καὶ τὴν ἐκλαμβάνουν ὡς ἁπλὴ ἀστοχία. Κι ἂν τολμήσει κανεὶς νὰ μιλήσει ἢ νὰ γράψει ὅτι ἡ ἁμαρτία εἶναι […]

Scroll Up