«τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ,

καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε,

μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.» (Ψαλμ. 9,11)

(Θα προστάζει ο Θεός τους αγγέλους Του για σένα, να σε σηκώνουν στα χέρια τους για να μην κτυπήσουν τα πόδια σου σε καμιά πέτρα!)

Πόσο μας αγαπά ο Τριαδικός Θεός, αλλά έχοντας την προσοχή του Νου μας αλλού δεν το αντιλαμβανόμαστε!

Πόσο μεριμνά για τη Δημιουργία Του κάθε στιγμή διότι είναι δια του Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, Παρών ο Τριαδικός Θεός στη Δημιουργία, σε όλη τη Κτίση και όλο τον Κόσμο, μα προπαντός μέσα στον Άνθρωπο!

Λέγεται πρώτιστα Πατέρας, ο Θεός διότι αγαπά προνοεί και ελεεί τα πλάσματά του, μα προ παντός τον Άνθρωπο.

Για να ζήσουμε, μας καλεί να ζούμε όπως ο ίδιος με αυταπάρνηση δηλαδή κένωση.

Κένωση σημαίνει να προσφέρεις όλη τη Ζωή σου στους άλλους και με αυτή την προσφορά να νιώθεις ότι Ζείς!

«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.» ( Μαρκ. 8, 34)

Η αυταπάρνηση είναι η Ζωή των Εντολών του Χριστού, που μας οδηγεί στο Σταυρό μας δηλαδή στην ηθελημένη Μετάνοια, τον ισόβιο αγώνα εναντίον του εγωκεντρισμού μας, που είναι η αντίθετη Ζωή της Αγάπης προς τον Θεό και τον πλησίον.

Κύριο χαρακτηριστικό της αληθινής Πνευματικής καθοδήγησης είναι η συμβουλή για αυταπάρνηση και Μετάνοια.

Κάθε συμβουλή Πνευματικής καθοδήγησης χωρίς την προτροπή για αυταπάρνηση και Μετάνοια για την αμαρτωλότητα μας, δεν είναι από τον Χριστό και την Εκκλησία Του, γι αυτό δεν βοηθά.

Δεν μπορεί όμως να γίνει ο αγώνας της Αυταπάρνησης και άρσης του Σταυρού δηλαδή της Μετανοίας, χωρίς την Αμεριμνησία.

Αμεριμνησία είναι το πλήρες δόσιμο της καθημερινής μέριμνας μας στο Θεό Πατέρα μας, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω.

«Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον!»

«Πάσαν νυν βιοτικήν αποθώμεθα μέριμναν!»

Πριν από την εκζήτηση αφέσεως των αμαρτιών κάθε στιγμή και τον Καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων στη Θεία Λειτουργία, μας καλεί ο Θεός Πατέρας μας στην Αμεριμνησία, δηλαδή στην πλήρη Εμπιστοσύνη στην Πατρική Αγάπη Του.

Την Αμεριμνησία που είναι η τέλεια Πίστη δηλαδή εμπιστοσύνη στην Καθημερινή, ζωντανή Πρόνοια Του διότι μας λέει ο Χριστός:

«Μη μεριμνάτε… είδε ο Πατήρ ημών ο Ουράνιος ότι χρήζετε τούτων απάντων…»

Η Αμεριμνησία είναι το κατεξοχήν γνώρισμα των παιδιών που αγαπούν και εμπιστεύονται ότι οι γονείς τους τα αγαπούν και θα φροντίσουν για κάθε τους ανάγκη.

Γι αυτό μας καλεί και λέει ότι εάν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά, να περιμένουμε και να βλέπουμε τη φροντίδα του Θεού Πατέρα για μας δια του Χριστού, εν Πνεύματι Αγίω, δεν θα ζούμε την Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή την Αιώνια Αγάπη Του στην καρδιά και τη Ζωή μας!

Ανδρέας Χριστοφόρου