Αντί σχολίου:

«Σήμερα, τη χριστιανική και ηθική διάπλαση ενός παιδιού μπορεί να την προσφέρει μόνο μια πνευματικά υγιής οικογένεια. Δυστυχώς, πλέον, οι εκπαιδευτικοί θεσμοί έχουν γίνει παράγοντες αντιχριστιανικής ανατροφής των παιδιών. Σε διδάσκουν να ευθυγραμμίζεσαι με τον αθεϊστικό ‘επιστημονικό’ ορθολογισμό και με τον αμαρτωλό κόσμο και σου δικαιολογούν τις ειδεχθέστερες των αμαρτιών, που ντρέπεσαι ακόμη και να τις αναφέρεις. Τα σχολεία, ήδη απ΄ το νηπιαγωγείο, έχουν τον δαιμονικό σκοπό τους: να αποβάλλουν τα παιδιά το αίσθημα της ντροπής και να εκτραπούν από τον χριστιανικό δρόμο· με άλλα λόγια, σου βρίσκουν δουλειά για να σε απασχολούν και να μην πηγαίνεις την Κυριακή στην εκκλησία».

(από το βιβλίο «Ζωή Θυσιαζομένης Αγάπης» για τον Γέροντα Ιουστίνο Πίρβου, σελ. 24)

Η είδηση:

Η Σκωτία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που ενσωμάτωσε την ΛΟΑΤΚΙ+ εκπαίδευση στο σχολικό της πρόγραμμα.

Σε όλο το προσωπικό των σχολείων της χώρας έχουν παραδοθεί ήδη σεμινάρια ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, στα οποία γίνεται ξεκάθαρο ότι το σχολείο είναι ένα πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς για κανέναν.

Τα θέματα της εκπαίδευσης αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες και περιλαμβάνουν την εκμάθηση των ταυτοτήτων, των σεξουαλικοτήτων, αλλά και την ιστορία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην προώθηση της ισότητας, στη μείωση του εκφοβισμού, αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών για τα διαφορετικά παιδιά εντός του σχολείου.

news247.gr &enromiosini