…Ἀν ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα παρουσιαστῇ ἕνας πραγματικὰ πιστὸς χριστιανός -τώρα δὲν ὑπάρχει, σᾶς τὸ λέω καθαρά, γιατὶ εἴμαστε ἄξιοι τιμωρίας-, ἂν βρισκόταν ἕνας, καὶ ἔλεγε· «Ἕλληνες, δὲν θὰ κυβερνήσουμε τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ ἄλφα ἢ βῆτα ἢ γάμμα κόμμα, ἀλλὰ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο… Τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ σοφία καὶ μ᾿ αὐτὸ θὰ κυβερνήσουμε τὴν Ἑλλάδα»· πέστε μου, θὰ τὸν ψήφιζαν οἱ χριστιανοί;

Ἐμένα, λοιπόν, νὰ μοῦ τρυπήσετε τὴ μύτη, ἂν ἡ παράταξή του θὰ ἔπαιρνε ἕναν βουλευτὴ στὴν Ἑλλάδα. Τὸ Βαραββᾶ θὰ ἐκλέξουν, διότι εἶναι κουμπάρος τους, διότι τοὺς εὐνοεῖ… πολλὰ ἄλλα διότι.

Δὲν θέλεις, λαέ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον; Ἔ, ἄφησε τότε νὰ ἐκλέγωνται οἱ Βαραββᾶδες σου καὶ νὰ σὲ κυβερνοῦν οἱ ἀντίχριστοι.

Πρέπει νὰ γίνῃ στὴν Ἑλλάδα μιὰ κίνηση χριστιανική. Ἀλλὰ ποῦ εἶναι οἱ χριστιανοί; Εἶναι σπάνιοι οἱ χριστιανοί… Ἀλλ᾿ ὅ,τι καὶ ἂν γίνῃ, τὸ Εὐαγγέλιο θὰ νικήσῃ…

Μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου