Αναρτήσεις από Σεπτέμβριος 6, 2021

1 Item

Ὕδωρ Ἀθανασίας. Οἱ Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Κόντογλου Φώτης. (Ἰσαὰκ ὁ Σύρος – Ἰωάννης τῆς Κλίμακος – Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς) Πολλοὶ ἀπὸ κείνους ποὺ δὲ θέλανε νὰ ἀκούσουνε γιὰ θρησκεία, σήμερα ἀλλάξανε, καὶ ζητᾶνε νὰ διαβάσουνε θρησκευτικὰ βιβλία κι\’ ἄλλα γραψίματα ποὺ ἔχουνε σχέση μὲ τὴ θρησκεία, κ\’ ἐδῶ καὶ σ\’ ἄλλες χῶρες. Σὲ κάμποσους ἀπ\’ αὐτοὺς ἄνοιξε τὸ δρόμο ποὺ τοὺς […]

Scroll Up