Αναρτήσεις από Σεπτέμβριος 4, 2021

2 Items

Κήρυγμα Κυριακής ΙΑ’ Ματθαίου, Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κ. Ιερωνύμου.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἡ εὐθύνη τῆς ἀγάπης. Ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας εἶναι ἡ αἴσθηση τῆς ἀνομίας. Κοινό πίστευμα ὅλων εἶναι ὅτι ὑπάρχει προνομιακή μεταχείριση «κάποιων», ὅτι οἱ νόμοι ἐνῶ ὑπάρχουν δέν ἐφαρμόζονται, ἤ τουλάχιστον δέν ἰσχύουν γιά ὅλους, ἐνῶ ταυτόχρονα θεωρεῖται στήν πράξη «λογικό» καί ἀναμενόμενο τό νά ἐκμεταλλευθεῖ ὁ ἄνθρωπος ὅσες «εὐκαιρίες» τοῦ δοθοῦν, […]

Κηρύγματα Κυριακής ΙΑ’ Ματθαίου.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

1. Ἡ παραβολὴ τοῦ ἀγνώμονος δούλου (Ματθ.18,23-35) Anthony Bloom, Metropolitan of Sourozh (1914- 2003) Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Συχνὰ οἱ ἄνθρωποι ταλαιπωροῦνται ἀπὸ τὸ ἐρώτημα: πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ σωθεῖ; Καὶ βρίσκουμε σ’αὐτὸ τὸ ἐδάφιο τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως σὲ μιὰ ὁλοκληρη σειρὰ ἀπὸ ἄλλα, μιὰ τόσο ἁπλὴ […]

Scroll Up