Άγιος Συμεών νέος Θεολόγος

Ο λόγος του Θεού είναι σαν δίκοπο μαχαίρι, πού αποκόβει και αποχωρίζει την ψυχή (Εβρ. 4,12) από κάθε σωματική επιθυμία και αίσθηση· και όχι μόνο αυτό, αλλά γίνεται και σαν φλογερή φωτιά, πού ανάβει την προθυμία της ψυχής μας και μας κάνει να καταφρονούμε όλα τα λυπηρά της ζωής, και να θεωρούμε χαρά κάθε επερχόμενο πειρασμό (Ἰακ.1,2) και να επιθυμούμε και να αποδεχόμαστε τον φοβερό για τούς άλλους ανθρώπους θάνατο σαν ζωή και πρόξενο ζωής.