Βάλτε στα παιδιά σας το φόβο του Θεού, από την πρώτη ηλικία. Αυτός ο φόβος θα τα διατηρήσει καλύτερα, από οποιονδήποτε πατέρα. Αυτός θα είναι τείχος στερεό.

Όταν υπάρχει αυτός ο εσωτερικός φύλακας, δεν χρειάζεται καμμία δική μας αγωνία και ενέργεια. Όταν όμως δεν υπάρχει αυτός ο φόβος, όλα όσα κάνουμε, πάνε χαμένα.

Ο φόβος του Θεού, θα είναι για τα παιδιά και πλούτος και δόξα και έπαινος. Αυτός θα καταστήσει τα παιδιά λαμπρά, όχι μόνο στη γη, αλλά και στους Ουρανούς!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος