Όσο έχεις τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό. Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο.

Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός. Αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος.

Δεν έχεις χρήματα; Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. «Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου σʼ αυτούς τους καταφρονεμένους θα λάβει την αμοιβή του» μας λέει ο Κύριος.

Ο ουρανός πουλιέται κι αγοράζεται κι εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά & πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος