Ο άγιος Πορφύριος είχε πολλά χαρίσματα.

Είχε το χάρισμα της επιεικείας, το χάρισμα της αγρυπνίας. Δεν κοιμόταν τις νύκτες, γιατί τις διέθετε για προσευχή και για όλους τους ανθρώπους και κατ’ εξοχήν για όσους υπέφεραν από σοβαρές ασθένειες.

Ο ίδιος πάντα έλεγε: «Εγώ θα προσευχηθώ. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει η προσευχή μου να βρίσκει κι από σας μιαν ανταπόκριση. Γιατί ο Θεός, που θέλει να στείλει τη Χάρη Του σ’ εμάς, πρέπει να βρει την αγκαλιά μας ανοικτή, ώστε να δεχτεί τη Χάρη Του. Και είτε μας θεραπεύσει από την αρρώστια μας, είτε επιτρέψει να συνεχιστεί η δοκιμασία της ασθένειάς μας, η ενέργειά Του θα είναι για το ψυχικό μας όφελος».