Αγαπητή εν Κυρίω Γκ.!

Σας χρειάζονται υπομονή και προσευχή∙ το πότε το έλεος του Θεού θα σας ελευθερώσει από το επιτίμιο, αυτό είναι δουλειά του Θεού. Δεν είναι δική μας δουλειά το να ερευνούμε τους καιρούς.

Ένα είναι αναμφίβολο ότι υποφέροντας εδώ ο άνθρωπος απελευθερώνεται από την τιμωρία στην Αιωνιότητα.

Ορίστε, αυτή είναι η παρηγοριά όλων των πασχόντων. Τώρα ο εχθρός παλεύει ακόμα για την ψυχή σας και δεν θέλει να απομακρυνθεί, αλλά ο Κύριος δεν σας αφήνει και σας χαρίζει υπομονή. Χωρίς γογγυσμό μόνο να ζείτε κι αυτό θα σας λογιστεί ως μαρτύριο.

Με λεπτότητα και αγάπη

Επιστολές του Γέροντα Ιωάννη

της Μονής των Σπηλαίων (Πσκωφ)