Πάνω από χίλια χρόνια πέρασαν από τότε που έγινε η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος και δεν έχουν ξαναγίνει Οικουμενικές Σύνοδοι. Γιατί;

   «Πάνω από χίλια χρόνια πέρασαν από τότε που έγινε η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος και δεν έχουν ξαναγίνει Οικουμενικές Σύνοδοι. Γιατί; Οι λόγοι είναι πολιτικοί. Δεν υπήρχε δυνατότητα να συγκληθούν. Αλλά να μην λυπόμαστε που δεν έγιναν άλλες και δεν γίνονται σήμερα οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Αυτές οι επτά που έχουμε, τακτοποίησαν όλα τα ζητήματα και έλυσαν όλα τα προβλήματα που είχε η Εκκλησία με τις αιρέσεις και στερέωσαν την ορθόδοξη πίστη. Θα πείτε πως σήμερα έχουμε πολλές καινούριες αιρέσεις και σχίσματα. Ναι, έχετε δίκαιο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε πως οι καινούριες αυτές αιρέσεις δεν λένε τίποτε καινούριο αλλά επαναλαμβάνουν αυτά που ήδη έχουν πει οι παλαιοί αιρετικοί…» (Λόγοι και Ομιλίες τόμος Α’ σελ, 91) Εκδόσεις “Ορθόδοξος Κυψέλη)”

Ὁ φόβος βασανίζει ὅλους εκείνους, στούς ὁποίους δέν ὑπάρχει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ:

«Στὸ φόβο ὑπάρχει τυραννία, καὶ ἐκείνους ποὺ στὴν καρδιά τοὺς δὲν ὑπάρχει ἀγάπη, ὁ φόβος τοὺς εμποδίζει νὰ ζοῦνε, ὁ φόβος τοὺς καταδιώκει. Ὁ φόβος βασανίζει ὅλους εκείνους, στοὺς ὁποίους δὲν ὑπάρχει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ειναι εἰρήνη καὶ δικαιοσύνη». (Αγ. Λουκάς ο Ιατρός 29 Μαΐου/11 Ιουνίου 1961. 60 χρόνια από την κοίμησή του)