Αναρτήσεις από Ιούνιος 6, 2021

3 Items

Ὁ Ἀναστάσιμος Κανόνας τοῦ Πάσχα.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ὁ ὡραιότατος ἀναστάσιμος Κανόνας τοῦ Πάσχα «Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί…», συγκινεῖ βαθύτατα, ὅσους γνωρίζουν πὼς ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου δέν τελειώνει μέ τήν ἀνάγνωση τοῦ ἀναστάσιμου ἱ. Εὐαγγελίου στόν περίβολο τοῦ Ναοῦ. Συνεχίζει νά συγκινεῖ, νά θέλγει καί νά ἱκανοποιεῖ βαθύτατα, ὅσους δέν τρέπονται σέ … ἄτακτη φυγή μέ τό ἄκουσμα τοῦ \”Χριστός […]

Ἡ δύναμη τῆς συνήθειας.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Ἰγνάτιος Brianchaninov,Ἐπίσκοπος Καυκάσου καί Μαύρης Θάλασσας. Ἡ δύναμη μιᾶς ριζωμένης στὴν ψυχὴ συνήθειας εἶναι ἴση μὲ τὴ δύναμη μιᾶς φυσικῆς ἰδιότητας. Ὁ μαθητὴς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ὀφείλει νὰ ἀποκτήσει καλὲς συνήθειες καὶ νὰ ἀποφεύγει τὶς ἄτοπες. Νέε μου! Νὰ εἶσαι συνετὸς καὶ προνοητικός. Στὰ χρόνια τῆς νεότητάς σου φρόντισε μὲ ἐπιμέλεια νὰ […]

Γιατί δέν ἐκκλησιάζονται οἱ νέοι;

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Danion Vasile. \”Οἱ νέοι εἶναι ἀνήθικοι\”, \”οἱ νέοι εἶναι γεμάτοι πάθη\”, \”οἱ νέοι εἶναι ἀνυπάκουοι\”, \”οἱ νέοι δέν ἔχουν φόβο Θεοῦ…\” Ἔχω ἀκούσει πολλές φορές αὐτές τίς ἠθικιστικές διαπιστώσεις. Ἡ ἐρώτησή μου εἶναι: εἶχαν οἱ νέοι τίς ἀπαραίτητες συνθῆκες γιά νά ἐννοήσουν τή Χριστιανική ζωή ἤ ὄχι; Θά ρωτήσει κάποιος: \”Τί, οἱ νέοι εἶναι προορισμένοι […]

Scroll Up