Τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Τόν Ἰανουάριο 2005, κυκλοφόρησε ἀπό τόν οἶκο «Μπάρνς καί Νόουμλ» (Barnes & Noble) τό πολύ ἐνδιαφέρον βιβλίο τῆς Ἀγγλίδας συγγραφέως Σέλλη Κλάϊν (Shelley Klein), «Οἱ πιό Φαῦλες Μυστικές Ἑταιρεῖες στήν Ἱστορία» (Most Evil Secret Societies in History).

Στή χώρα μας μεταφράστηκε μέ τόν τίτλο «Φονικές Ἑται­ρεῖες» καί ὑπότιτλο «Οἱ 15 πιό Σατανικές Ἀδελφότητες στήν Ἱστορία»[i].

Πρόκειται γιά ἀξιόλογο ἔργο πού ἑστιάζεται σέ 15 ἀπό τίς πιό γνωστές καί διεθνῶς ἐπικίνδυνες σέκτες (cults), ἐξετάζοντας δυστυχῶς τήν ἐπικινδυνότητά τους μόνο ἀπό τήν ἀνθρωπι­στική καί κοινωνική διάσταση καί καθόλου ἀπό τήν ὑπαρξιακή καί πνευματική· κι αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τό ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου ὅπου ἀναγράφεται: «Ἀπό τήν ἀρχή τῆς Ἱστορίας, ὁ ἄνθρωπος γοητεύεται στήν ἰδέα τοῦ Κρυφοῦ. Ἀπό τότε πού κατάφερε νά ἐπικοινωνήσει μέ τό συνάνθρωπό του, δημιουργεῖ κοινωνικές ἱεραρχίες, μέ σκοπό ὄχι μόνο νά συνασπιστεῖ καί νά νιώσει τό αἴσθημα κοινότητας, ἀλλά καί νά διαφοροποιηθεῖ ἀπό ἀντίστοιχες ὁμάδες πού δροῦν παράλληλα. Οἱ περισσότερες ἀπό τίς μυστικές ὀργανώσεις πού ἔδρασαν ἤ συνεχίζουν νά δροῦν στόν πλανήτη εἶναι ἀκίνδυνες συγκεντρώσεις ὁμοϊδεατῶν. Ἐντούτοις, ἡ ἱστορία ἔχει καταγράψει πολλές περιπτώσεις πού ἀποτέλεσαν ἐξαίρεση στόν κανόνα καί ἀπό ἀθῶες ἀδελφότητες ἐξελίχθηκαν σέ… “Φονικές Ἑταιρεῖες”».

Θά μοῦ ἐπιτραπεῖ νά διαφωνήσω ὡς πρός τήν ἄνω δήλωση καθώς ἡ ἐμπειρία μας ἀπό τίς σέκτες καί τίς «καταστροφικές λατρεῖες» (destructive cults) μᾶς ἔχει πείσει ὅτι δέν ὑπάρχουν «ἀκίνδυνες συγκεντρώσεις ὁμοϊδεατῶν» μεταξύ αὐτῶν, κυρίως ἀπό τήν ὑπαρξιακή καί πνευματική διάσταση.

Ἀπό τίς 15 αὐτές σέκτες διαλέξαμε μία, γιά τήν ὁποία πιθα­νῶς ἀρκετοί ἀπό τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες ἔχουν προσωπική ἐνημέρωση ἀπό τήν ἐκτεταμένη εἰδησεογραφία τῆς ἐποχῆς καί στόν ἑλληνικό Τύπο.

Πρόκειται γιά τήν ὀργάνωση Ἀούμ Σινρικίο (Aum Shinrikyo) καί τόν ἀρχηγό της Σόκο Ἀσαχάρα (Shoko Asahara).

Ἡ σέκτα Ἀούμ Σινρικίο -σημαίνει Ὑπέρτατη Ἀλήθεια- ἱδρύθη­κε τό 1987 καί μέχρι τό 1995 εἶχε περίπου 10 χιλιάδες πιστούς. Οἱ ὀπαδοί ἦταν πεπεισμένοι ὅτι ὁ Ἀσαχάρα θά τούς σώσει ἀπό τούς ἐπικείμενους πολέμους καθώς ὁ ἀρχηγός, γιά νά κρατᾶ τούς ὀπαδούς τοῦ ἐξαρτημένους, δίδασκε ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πο­λι­τεῖ­ες θά ἐπιτεθοῦν μέ πυρηνικά ὅπλα ἐναντίον τῆς Ἰαπωνίας.

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ γκουρού τῆς ὀργάνωσης εἶχε συνεργασία καί μέ τόν γνωστό ἡγέτη τοῦ Βουδισμοῦ, Δαλάϊ Λάμα μέ τόν ὁποῖο μάλιστα ἔχει φωτογραφηθεῖ νά κρατιοῦνται χεράκι-χεράκι.

Δυστυχῶς, ὁ Δαλάϊ Λάμα ἔχει τήν κακή συνήθεια νά συνεργά­ζε­ται καί νά προμοτάρει διάφορες καταστροφικές ὀργανώσεις ὅπως τήν διαβόητη σέκτα Νέξιαμ (Nxivm), τοῦ «γκουρού τοῦ σέξ» Κίθ Ρανίερ (Keith Raniere), ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο ἀπαιτοῦσε οἱ γυναῖκες ὀπαδοί του νά κοιμοῦνται μαζί του, ἀλλά καί «μαρκάριζε» μέ λέϊζερ τά ἀρχικά του ἐπάνω στά σώματά τους[ii].

Ἀλλά, ἄς ἐπανέλθουμε στήν Ἀούμ Σινρικίο.

Ἡ σέκτα ἦταν σχεδόν ἄγνωστη μέχρι τήν ἐπίθεση πού ἐξαπέ­λυσε τόν Μάρτιο τοῦ 1995 ὅταν τό μετρό τοῦ Τόκιο ἦταν γεμάτο μέ ἀνθρώπους πού πήγαιναν στίς δουλειές τους.

Συγκεκριμένα, στίς 20 Μαρτίου 1995, μέλη τῆς ὀργάνωσης, μετά τήν ἐπιβίβασή τους στά γεμάτα μέ κόσμο βαγόνια ἄφησαν σέ διάφορα σημεῖα τοῦ μετρό πέντε πλαστικά δοχεῖα μέ ὑγρό σαρίν, πού στή συνέχεια τρύπησαν μέ τίς μεταλλικές ἄκρες τῶν ὀμπρελῶν πού κρατοῦσαν, ἀπελευθερώνοντας τό θανατηφόρο ἀέριο νεύρων, προκαλώντας τό θάνατο 14ων ἀνθρώπων καί ἀ­φή­νοντας πίσω τούς 6.300 τραυματίες, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους ὑποφέρουν ἀκόμα σήμερα ἀπό τίς παρενέργειες.

Ὁ Ἀσαχάρα, ξεκίνησε ὡς δάσκαλος γιόγκα καί ἵδρυσε τήν Ἀ­ούμ Σινρικίο τό 1987. Στήν ὀργάνωση ἀναμείγνυε τόν βουδιστικό καί τόν ἰνδουιστικό διαλογισμό μέ διδαχές περί ἀποκάλυ­ψης, ὑποστηρίζοντας, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, πώς οἱ Η.Π.Α. θά ἐξαπέλυαν ἐπίθεση κατά τῆς Ἰαπωνίας καί θά τή μετέτρεπαν σέ ραδιενεργή ἐρημιά· ἰσχυριζόταν ὅτι ταξίδεψε στό μέλλον, στό 2006, καί περιέγραφε πῶς θά ἦταν δῆθεν ὁ Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος.

Στό ἀπόγειο τῆς δύναμής της, ἡ σέκτα εἶχε 10.000 πιστούς στήν Ἰαπωνία καί στό ἐξωτερικό, ἀνάμεσά τους ἐπιστήμονες, ἀπόφοιτους ὁρισμένων ἀπό τά καλύτερα πανεπιστήμια. Ἀρκε­τοί ζοῦσαν σέ κοινόβιο τῆς σέκτας στούς πρόποδες τοῦ ὅρους Φούτζι (Fiji) , ὅπου μελετοῦσαν τίς «διδαχές» τοῦ Ἀσαχάρα καί συμμετεῖχαν σέ διάφορα τελετουργικά «σύλληψης Ἀσαχάρα», ἐνῶ παράλληλα ἡ σέκτα ἀποκτοῦσε ἕνα μεγάλο ὁπλοστάσιο, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἀερίου σαρίν.

Ἡ ὀργάνωση διέθετε καί ἐργαστήρια ὅπου κατασκεύαζε τό νευροτοξικό ἀέριο σέ μεγάλες ποσότητες. Τό σαρίν ὑπῆρξε ἐφεύρεσης τῶν ναζί ἀπό τήν περίοδο τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ σέκτα προσπάθησε νά προκαλέσει ἀποκαλυπτικά γεγονότα ρίχνοντας τό θανατηφόρο ἀέριο στό μετρό τοῦ Τόκιο.

Οἱ ὀπαδοί τοῦ Ἀσαχάρα ἐμφανίζονται τόσο διαποτισμένοι ἀπό αὐτή τήν πλύση ἐγκεφάλου ὥστε νά προβαίνουν σέ κάθε εἴδους ἐγκληματικές πράξεις.

Περιγράφουμε δειγματοληπτικά τήν περίπτωση ὀπαδοῦ, τοῦ Μακότο Χιράτα (Makoto Hirata), πού παραδόθηκε στήν Ἀστυ­νομία, ἔχοντας διαφύγει τή σύλληψη ἐπί σχεδόν 17 χρόνια.

Ὁ ἡλικίας 46 ἐτῶν Χιράτα, ἀπό τούς πιό περιζήτητους φυγόδικους, ἀρνήθηκε νά ἀποκαλύψει στήν Ἀστυνομία πῶς παρέμενε ἀσύλληπτος ἐπί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δήλωσε ὅμως ὅτι ἐπιθυμοῦσε νά «ἀφήσει πίσω του τό παρελθόν». Ἐν τούτοις, ἡ παράδοση τοῦ Χιράτα θά μποροῦσε νά καθυστερήσει τήν ἐκτέλεση τοῦ ἱδρυτῆ τῆς σέκτας Σόκο Ἀσαχάρα καί ἄλλων δώδεκα μελῶν της πού εἶχαν καταδικαστεῖ σέ θάνατο, κάτι πού τά ἐπίδικα μέλη τῆς σέκτας ἐφήρμοζαν συστηματικά προκειμένου νά καθυστεροῦν τήν ἐκτέλεση τῶν ἤδη καταδικασθέντων.

Ἄν καί ὁ Χιράτα δέν κατηγορεῖτο εὐθέως γιά συμμετοχή στήν ἐπίθεση μέ τό νευροτοξικό ἀέριο στό μετρό τοῦ Τόκυο, ὅμως κατεζητεῖτο γιά τήν ἀπαγωγή και τό θάνατο, τό 1995, τοῦ Κιγιόσι Καρίγια (Kiyoshi Kariya), ἀδελφοῦ μιᾶς ὀπαδοῦ πού εἶχε ἐγκαταλείψει τήν ὀργάνωση. Ὁ Χιράτα καί ἄλλα μέλη τῆς σέκτας εἶχαν κατηγορηθεῖ ὅτι ἀπήγαγαν σέ κάποιο δρόμο τοῦ Τόκυο τόν Καρίγια καί τόν φυλάκισαν στό ὑψίστης ἀσφαλείας κοινόβιο πού διατηροῦσε ἡ ὀργάνωση στούς πρόποδες τοῦ βουνοῦ Φίτζι. Εἶχαν ἀκόμη κατηγορηθεῖ ὅτι χρησιμοποίησαν ναρκωτικές οὐσίες ὡς «ὀρό τῆς ἀλήθειας» στήν προσπάθειά τους νά τόν ὑποχρεώσουν νά μιλήσει σχετικά μέ τήν ἀδελφή του. Σύμφωνα μέ τήν Ἀστυνομία ὁ Καρίγια πέθανε ἀπό ὑπερβολική δόση ναρκωτικῶν ἐνῶ στή συνέχεια οἱ κατηγορούμενοι ἔκαψαν τό σῶμα του σ’ ἕναν ἀποτεφρωτήρα.

Ὁ Χιράτα, πού ἐντάχθηκε στήν ὀργάνωση στά τέλη τοῦ 1980, ὁμολόγησε στίς ἀστυνομικές ἀρχές ὅτι μετάφερε μέν τόν Καρίγια στό κοινόβιο, ἀρνήθηκε ὅμως ὅτι συμμετεῖχε στή δολοφονία του. Παρ’ ὅλα αὐτά εἰκάζεται ἡ συμμετοχή του στήν ἀπόπειρα δολοφονίας ἑνός ὑψηλόβαθμου στελέχους τῆς Ἀστυνομίας τό 1995.

Σχεδόν 200 πρόσωπα σχετιζόμενα μέ τήν ἐν λόγῳ σέκτα ἔχουν καταδικαστεῖ γιά ἀδικήματα, πού περιλαμβάνουν φόνους, ἀπαγωγές καί παραγωγή τοῦ νευροτοξικοῦ ἀερίου.

Μετά ἀπό αὐτή τήν ἐπίθεση στό μετρό τοῦ Τόκιο οἱ ἀρχές διαπίστωσαν ὅτι εἶχε γίνει παλαιότερα ἄλλη ἐπίθεση μέ τήν ἴδια δηλητηριώδη οὐσία στήν κεντρική Ἰαπωνία ὅπου τότε εἶχαν σκοτωθεῖ 7 ἄνθρωποι ἀλλά ἡ ἀστυνομία δέν εἶχε συνδέσει τήν ἐπίθεση μέ τήν Ἀούμ Σινρικίο.

Ὁ Σόκο Ἀσαχάρα καί δώδεκα μέλη τῆς σέκτας, πού εἶχαν καταδικαστεῖ σέ θάνατο, ἐκτελέσθηκαν τό 2018.

Εἶναι χαρακτηριστικό τό πού μπορεῖ νά φθάσει κάποιος ἄν χειραγωγηθεῖ κατάλληλα ἀπό ἀνθρώπους πού γνωρίζουν τίς μεθόδους καί τεχνικές πλύσεως ἐγκεφάλου, τεχνικές πού ἔχουν τή δυνατότητα νά καταστήσουν τόν ἄνθρωπο αὐτόματο ἐνερ­γούμενο ἀπό τίς ὀρέξεις τοῦ ἑκάστοτε γκουροῦ ἤ «διδασκάλου». Ἡ πιό μικρή καί φαινομενικά ἀθώα ὁμάδα «μεταφυσικῶν» προσ­ανατολισμῶν μπορεῖ σταδιακά ἤ καί ἄμεσα νά ἐξελιχθεῖ σέ καταστροφική λατρεία, φονική ἑταιρεία ἤ σέκτα ὁμαδικῆς αὐτοκτονίας.

Ἡ «αὐτογνωσία» τήν ὁποία εὐαγγελίζονται οἱ περισσότερες σέκτες δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν ἐμφύτευση στό ἀνθρώπινο μυαλό τῆς πίστης ὅτι εἶναι δῆθεν «θεός κατά φύσιν»· ὅτι εἶναι ἀπό τήν φύση τοῦ θεός καί τό μόνο πού ἔχει νά κάνει γιά νά ἐ­πανέλθει ἀπό τήν πεσμένη κατάστασή του εἶναι νά ἀποδεχθεῖ τήν «αὐθεντία» τοῦ «διδασκάλου» τῆς σέκτας καί νά ἀκολου­θήσει τίς πρακτικές -κυρίως διαλογισμό-, πού ἐκεῖνος προτείνει.

Μόνη ἡ Ἐκκλησία ἀπομένει, πού ὑπόσχεται τήν θέωση τοῦ ἀνθρώπου «κατά χάριν», πού αὐτή εἶναι ἡ κατά Χριστόν μοναδική αὐτογνωσία.

Ἄς μένουμε λοιπόν ἀσφαλεῖς στήν μία ποίμνη τοῦ ἑνός Ποιμένος, τοῦ Ἀρχιποιμένος Ἰησοῦ Χριστοῦ, μακριά ἀπό περιέργειες καί μεταφυσικές «ἐμπειρίες», πού στήν οὐσία προέρχονται ἀπό τόν ἐχθρό τοῦ ἀνθρώπου, τόν Διάβολο.

_________________________________________

[i] https://archive.is/A5gqp

[ii] https://archive.is/UNRcq

impantokratoros