Ιερός Χρυσόστομος.

Η κακή συμπεριφορά των ενοριτών προς τον Ιερέα τους, μπορεί να επιφέρει πολλή ψυχική και Εκκλησιαστική ζημιά.

Ας λάβουμε το παράδειγμα από τον κυβερνήτη του πλοίου. Του αναγνωρίζουν οι επιβάτες το αξίωμα και την αρχή του και του αποδίδουν την οφειλόμενη τιμήν και υπακοήν; Κυβερνά τότε με την απαιτουμένη επιστασία και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ασφάλεια του πλοίου και των επιβατών. Εάν όμως τον στενοχωρούν και τον ταράττουν με την κακολογία τους και αν τον παρακούουν και τον περιφρονούν, τότε, χάνει και την αντοχή του και την τέχνη του και χωρίς να το θέλει, τους εκθέτει εις μυρίους κινδύνους.

Ομοίως συμβαίνει και με τους ιερείς. Εάν τους τιμάτε, θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην ψυχική σας ασφάλεια. Αν όμως, με την περιφρονητική προς αυτούς διαγωγή σας και την καταλαλιά σας, τους κάνετε να αθυμούν, θα παραλύσετε την προθυμία τους και θα επιφέρετε το ψυχικόν σας ναυάγιο…