Λείπει ὁ σταυρός. Τί ἔγινε; Καίγονται στὴ θέα του; Ἢ μήπως τὸν ξέχασαν;

Εἶναι αὐτό, ποὺ ἀρχικὰ σκέφτεσαι «Θὰ ἀντισταθῶ στὶς ‘μισαλλόδοξες’ ἀπόψεις, θὰ ἀγωνιστῶ νὰ μείνω ψύχραιμος, κι ἂς μὴν δώσουμε τόπο στὸ θρησκευτικὸ φανατισμὸ κ.λπ». Ἀλλὰ μετὰ βλέπεις τὴν ἄτυπη ἀπαγόρευση τοῦ σταυροῦ ἀπὸ παντοῦ, καὶ ἀλλάζεις ἐντελῶς γνώμη.

Ἀφήνω τὸ πανθρησκειακό (ὅλοι παρακολουθοῦν τὴν κοινὴ θρησκευτικὴ τελετή τους), αὐτὸ ἦταν γνωστό.

Βάζουν κι ἕνα ἀβγό (δῆθεν σύμβολο τοῦ Χριστιανισμοῦ) γιὰ τοὺς λοβοτομημένους ποὺ θὰ πιστέψουν ὅτι τὸ κύριο σύμβολο τῶν Χριστιανῶν εἶναι τὸ ἀβγό. (Αὐτοὶ ποὺ κάθονταν 15 λεπτὰ στὸ προαύλιο τῆς ἐκκλησίας βράδυ Μεγάλου Σαββάτου.) Πάλι καλὰ ποὺ δὲν ἔβαλαν κανένα πασχαλινὸ λαγουδάκι ὡς σύμβολο τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι πολιτισμικό (Ἂν ἦταν πολιτισμικό, τότε δὲν θὰ ἔβαζε ἡ ἀφίσα τὸ πασχαλιάτικο ἀβγό), εἶναι θρησκευτικό: Δὲν ἔχουν πρόβλημα μὲ τὰ ἀκίνδυνα χριστιανικὰ ἔθιμα (ἀβγά, τσούγκρισμα), ἔχουν πρόβλημα μὲ τὸν πυρήνα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τουλάχιστον, ἡ ἀφίσα τοῦ ΠΟΥ κάνει κατανοητὸ μὲ ποιῶν θρησκειῶν τὰ σύμβολα ὁ Διάβολος δὲν ἔχει κανένα πρόβλημα, καὶ τὰ ἀντέχει.

Χριστιανισμός, ἡ Νο 1 ἀπειλὴ γιὰ τὴν Ὕστερη Νεοτερικότητα.