Αναρτήσεις από Απρίλιος 2, 2021

3 Items

Ὁ πόνος καὶ oἱ θλίψεις στὴν ζωή μας.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Γέρων Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης. Τὸ μονοπάτι τῆς ζωῆς εἶναι ὅλο πόνος καὶ δάκρυ· ὅλο ἀγκάθια καὶ καρφιά· παντοῦ φυτρωμένοι σταυροί· παντοῦ ἀγωνία καὶ θλίψη. Κάθε βῆμα καὶ μία Γεθσημανή. Κάθε ἀνηφοριὰ καὶ ἕνας Γολγοθάς. Κάθε στιγμὴ καὶ μία λόγχη. «Ἂν μπορούσαμε νὰ στίψουμε τὴν γῆ σὰν τὸ σφουγγάρι θὰ ἔσταζε αἷμα καὶ δάκρυα». «Ἄνθρωπος ὡσεὶ χόρτος […]

Τι είναι ο γογγυσμός;

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

 Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης. Τὸ ἀντίθετό της ζήλειας εἶναι ὁ γογγυσμός, ὁ ὁποῖος ἐπίσης προέρχεται ἀπὸ ἀδυναμία τῆς ψυχῆς. Γογγύζω σημαίνει διαμαρτύρομαι, ἀρνοῦμαι, παραπονοῦμαι, εἶμαι στενοχωρημένος, δὲν ἱκανοποιοῦμαι. Αὐτὸν τὸν γογγυσμὸ τὸν ἐκφράζω στὸ περιβάλλον μου, στὰ γραπτά μου, στὴν προσευχή μου. Ζητῶ λόγου χάριν, κάτι ἀπὸ τὸν ἄλλον, ἢ προσδοκῶ ἢ ἀπαιτῶ κάτι. Δὲν μοῦ […]

Περί εξομολογήσεως.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Ξέρετε, οἱ ἁμαρτίες, καὶ μάλιστα στοὺς ἀνθρώπους πού ἐξομολογοῦνται συχνά, θέλουν πολὺ λιγότερο χρόνο ἀπὸ ὅσο φανταζόμαστε γιὰ νὰ λεχθοῦν. Ἀλλὰ ὅταν πηγαίνουμε γιὰ ἐξομολόγηση, δὲν πᾶμε νὰ ποῦμε στὸν Ἱερέα ἁμαρτίες. Πᾶμε νὰ ποῦμε ἱστορίες. Περισσότερο ἐσεῖς οἱ γυναῖκες. Δὲν πᾶνε πίσω καὶ μερικοὶ ἄνδρες, ἀλλὰ ἐσεῖς τὸ ‘χετε πιὸ πολὺ […]

Scroll Up