Μια πολύ ωραία εκδήλωση αφιερωμένη στους Δασκάλους του Γένους (διάρκεια 2 ώρες).