Σήμερα, 21 Νοεμβρίου, την Είσοδο της Θεοτόκου στο Ναό του Σολομώντος εορτάζουμε!

Σήμερα, στο πρόσωπο της τρίχρονης παιδούλας, της Μαρίας, η όλη Ανθρώπινη Φύση καταργεί το επιτίμιο της εξορίας του Αδάμ από τον Παράδεισο!

Σήμερα, η Ανθρώπινη Φύση ως νήπιο επιστρέφει στο εργαστήριο της Σωτηρίας, στο Ναό, όπου το Άγιο Πνεύμα, μέσα στο Ιερό του Ναού θα τρέφει με συνεργούς τα Αρχαγγελικά Τάγματα, τη συνείδηση της μικρής Μαρίας, με τον Λόγο του Ουρανίου Πατρός, ώστε να γίνει μια μέρα δεκτική του Λόγου του Ευαγγελισμού και να γίνει Θεοτόκος και Μητέρα του Θεού και ως Θεοτόκος να γίνει Παναγία, δηλαδή η Μητέρα της Αγιότητας όλων των Αγίων!

Η Εκκλησία, ως Σώμα Χριστού, τιμώντας την Ημέρα αυτή, της πλέκει το εγκώμιο με το απολυτίκιο:

«Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον, και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις. Εν ναώ του Θεού, τρανώς η Παρθένος δείκνυται, και τον Χριστόν τοις πάσι προκαταγγέλλεται. Αυτή και ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαίρε της οικονομίας του Κτίστου η εκπλήρωσις!»

«Τρανώς δείκνυται» στο Ναό η τρίχρονη Μαρία, δηλαδή με πόθο αφιέρωσης και Δύναμη Αγίου Πνεύματος παρουσιάζεται στο Ναό από τους γονείς της η Παρθένος!

Η «Δύναμις» που ψέλνουμε στον Τρισάγιο Ύμνο είναι η δυναμική Παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία και στη Βασιλεία των Ουρανών!

Είναι η δυναμική παρουσία του Αγίου Πνεύματος που ζει μέσα στην τρίχρονη Μαρία, από τους Αγίους Προπάτορές της Αβραάμ και Σάρα, τους ενδιάμεσους αγιαζόμενους Προγόνους που αναφέρονται στο Ευαγγέλιο ως το δένδρο Ζωής του Χριστού, μέχρι τους αγιότατους γονείς της Ιωακείμ και Άννα!

Η μικρή Μαρία, η όντως Παρθένος, είναι ο καρπός της Μετανοίας του Ανθρωπίνου Γένους της Παλαιάς Διαθήκης, η αποκορύφωση της εγκατοίκησης της Δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος στην Ανθρώπινη Φύση, από τον Αβραάμ και τη Σάρα ως κτήτορες της Εκκλησίας, μέχρι τους Αγίους Ιωακείμ και Άννα ως Γεννήτορες της Θεοτόκου, το Ανθρώπινο Γένος κληροδοτεί με τα δάκρυα της Μετανοίας από γενεά σε γενεά την Παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Ανθρώπινη Φύση, την καθαρίζει στον ύψιστο βαθμό, με αποκορύφωμα της Παρουσίας Του στη Φύση της Θεοτόκου.

Γι’ αυτό «ΤΡΑΝΩΣ» με τον πόθο αφιέρωσης από τους γονείς της και με όλη τη Δύναμη του Αγίου Πνεύματος εντός της, «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΔΕΙΚΝΥΤΑΙ», δηλαδή εισέρχεται αποκαλυπτόμενη ως δυνάμει Μητέρα του Θεού ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ!

Γι’ αυτό η παρουσία της στο Ναό «προκαταγγέλλεται» δηλαδή προαναγγέλλει τον Χριστό, τη Γέννηση του Χριστού.

Στην αφήγηση του Ευαγγελίου, μια γυναίκα φωνάζει στον Χριστό μέσα στο πλήθος, πλήρης Θείου Έρωτα:

«Μακαρία η κοιλία η βαστάσασά σε και μαστοί ους εθήλασας.»

Ο Χριστός της απαντά και ερμηνεύει τη Θεοτόκο, αλλά και όλη την Πνευματική Ζωή με τον Μακαρισμό, που είναι η πηγή όλων τον Μακαρισμών:

«Μακάριοι οι ακούοντες τον Λόγον του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν!»

Πρώτος που ακούει τον Λόγο του Θεού και τον φυλάσσει είναι ο ίδιος ο Χριστός, αφού σε όλο το Ευαγγέλιο ομολογεί ότι δεν μιλά αφ´ Εαυτού του, αλλά μας λέει τον Λόγο που ακούει από τον Πατέρα Του.

Σήμερα 21 Νοεμβρίου στα Εισόδια της Θεοτόκου, η μικρή τρίχρονη παιδούλα Μαρία, με την Ανθρώπινη Φύση της αγιασμένη ήδη με τη Σύλληψή της, εισέρχεται τρανώς στο Ναό, για να τρέφεται με την παραμονή της στα Άγια των Αγίων από τους Αγίους Αγγέλους και να φυλάσσει μέσα της τον Λόγο του Θεού, που θα Συλλάβει με τον Ευαγγελισμό στην Ναζαρέτ και θα γεννήσει στη Βηθλεέμ.

Ζει η Παναγία και τρέφεται με τον Λόγο του Θεού, τις Άγιες Εντολές Του, που είναι ο κωδικός της Αγάπης της Αγίας Τριάδος, της Ζωής των Ανθρώπων, αλλά και όλης της Δημιουργίας!

Ζει στα Άγια των Αγίων και τρέφεται με τις Άγιες Εντολές του Θεού προετοιμαζόμενη, ημέρα με την ημέρα, ώστε εξερχόμενη του Ναού στον Κόσμο, το Άγιο Πνεύμα μέσω της, να προετοιμάσει και να αγιάσει τον Κόσμο, για να δεχτεί στη Ναζαρέτ τον Λόγο του Ευαγγελισμού που είναι το πλήρωμα των Λόγων του Θεού στις Εντολές Του και αρχή της Γέννησης του Χριστού.

Ζει με τόση αγάπη τον Λόγο του Θεού η Θεοτόκος μέσα στο Ναό, που τον μεταφέρει με όλη την Δύναμη έξω από τον Ναό στον Κόσμο, στη Ναζαρέτ, ώστε να ελκύσει τον Ουράνιο Πατέρα μας, να στείλει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να της προτείνει να γίνει η Μητέρα του Άσαρκου Λόγου, που θα Του δώσει με τη Σύλληψη την ημέρα του Ευαγγελισμού Σάρκα και οστά, ώστε από Άσαρκος Λόγος, ο Υιός του Θεού, να γεννηθεί ως Θεάνθρωπος Χριστός.

Σήμερα, με την Είσοδο, τρανώς της Θεοτόκου στον Ναό, αρχίζει η προετοιμασία της τρίχρονης αγιασμένης από τη Σύλληψή της Μαρίας, να ακούσει και να δεχτεί στα 15 χρόνια της τον Ευαγγελικό Λόγο της Σύλληψης και Σάρκωσης του Θεού Λόγου σε Θεάνθρωπο Χριστό, που γεννιέται τα επικείμενα Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ!

Σήμερα, με την Είσοδο της Θεοτόκου στο Ναό, προετοιμάζεται η Σωτηρία του Ανθρώπου!

Ανδρέας Χριστοφόρου