1.Σέ κάθε Ἱερό Ναό μποροῦν νά παρευρίσκονται συγχρόνως ἐννέα (9) συνολικῶς πιστοί μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους. Ἐπειδή οἱ Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως εἶναι πολυπληθεῖς, δέν θά ἐπιτρέπεται σέ κανέναν πιστό ἠ διαρκής παραμονή του μέσα στόν Ἱερό Ναό, ἀλλά θά ρυθμίζεται ἡ εἴσοδος, ἡ προσκύνηση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, τό ἄναμμα τοῦ κεριοῦ καί ἡ ἔξοδός του μέ τάξη, ὥστε νά εἰσέλθουν ὅλοι κατά τήν διάρκεια τέλεσης τῆς Θείας Λειτουργίας, καί νά λάβουν τήν Εὐλογία, τόν Ἁγιασμό καί τήν Χάρη. Ζητοῦμε ἐκ προοιμίου συγγνώμη γιά τό ὅτι δέν θά μπορεῖ κανείς νά παραμείνει ἕως τέλους τῆς Ἀκολουθίας στόν Ἱερό Ναό, ἀλλά λόγοι δικαιοσύνης ἐπιβάλλουν αὐτό τό μέτρο.Κατά τή διάρκεια τῆς παραμονῆς τους στόν Ἱερό Ναό οἱ πιστοί, μέ προσωπική τους εὐθύνη καί μέριμνα, ὑποχρεοῦνται νά φέρουν μάσκα.

2.Κατά τήν προσέλευση στήν Θεία Μετάληψη ἀπαιτεῖται νά τηροῦνται μέ ἀκρίβεια οἱ προβλεπόμενες ἀποστάσεις μεταξύ τῶν πιστῶν.

3.Τις ΚΥΡΙΑΚΕΣ ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελούνται 8.00-10.15 π.μ. και η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας στους πιστούς θα ξεκινά μετά το τέλος της Θ.Λειτουργίας.

4.Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πιστών θα τελέσουμε Θεία Λειτουργία 7.30-9.00 το πρωί, στις 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 Νοεμβρίου και κατά το ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (15 Νοεμβρίου-24 Δεκεμβρίου) και οι πιστοί θα κοινωνούν των Αχράντων Μυστηρίων μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας.

5.Ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά 8.00 π.μ.-12.30 μ. και 4.00-7.00 μ.μ. και θα τελούνται κάθε απόγευμα 5.00-5.45 ο Εσπερινός και το Μικρό Απόδειπνο.

6.Όλες τις Θ. Λειτουργίες και τις ιερές ακολουθίες θα μπορείτε να τις ακούτε ζωντανά από την ιστοσελίδα του ιερού μας Ναού (πατώντας το ηχείο) και στο εξής link: in.icss.com.gr:8000/stream_009