Μια αληθινή ζωντανή μαρτυρία εμφάνισης της Παναγίας στο αλβανικό μέτωπο.