Κατά τον μήνα Οκτώβριο θα τελέσουμε στον Άγιο Αχίλλιο τις εξής ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ:

1.Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, στις 8.00 μ.μ. για την εορτή των Αγίων Γερασίμου εν Κεφαλληνία και Αρτεμίου.

2. Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020, στις 7.30 μ.μ. για την εορτή του Αγίου Δημητρίου του μυροβλύτου.

3.Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020, στις 7.30 μ.μ. για την εορτή της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.