Θέλουμε να θεοποιήσουμε τις ικανότητές μας, την επιστήμη και την τεχνολογία, να θεοποιήσουμε την διάνοιά μας…

Σήμερα η τεχνολογία και επιστήμη έχουν θεοποιηθεί. Κάναμε ευτυχέστερη την ζωή μας με την εξέλιξη τής επιστήμης και τής τεχνολογίας; Αντιθέτως! Απομονωθήκαμε, αλλοτριωθήκαμε, γίναμε έρημοι μέσα στις πόλεις.

– Πάτερ Επιφάνιε, έχει διατυπωθεί η άποψις, ότι με την τεχνολογική ανάπτυξη και εξέλιξη θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Τι λέτε;

– Το αντίθετο συμβαίνει. Επειδή βγάλαμε τον Χριστό από την ζωή μας, όσο αναπτυσσόμεθα και εξελισσόμεθα τεχνολογικώς, τόσο κατερχόμεθα και οπισθοχωρούμε ηθικώς.

Και σήμερα η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν θεοποιηθεί.

Και ίσως επιτρέπει ο Θεός αυτήν την κατάπτωση, για να αντιληφθούμε την υπερηφάνειά μας.

«Πέπτωκεν ὁ ἄνθρωπος ἰσοθεΐα φαντασθείς», λέγει ένα τροπάριο τής Εκκλησίας. Επειδή φαντάσθηκε ο άνθρωπος, ότι μπορεί να γίνει ίσος με τον Θεό, έφαγε το ράπισμα και σωριάστηκε κάτω.

Ο Θεός επιτρέπει και σήμερα αυτά τα πράγματα και ίσως αλλά χειρότερα αύριο, ως τίμημα τού μεγάλου τολμήματος, το οποίο κάνουμε.

Θέλουμε να θεοποιήσουμε τις ικανότητές μας, την επιστήμη και την τεχνολογία, να θεοποιήσουμε την διάνοιά μας.

Σαν να λέμε στον Θεό: «Δεν έχουμε ανάγκη από σένα, μπορούμε μόνοι μας να φτιάξουμε την ζωή μας».

Κάναμε ευτυχέστερη την ζωή μας με την εξέλιξη τής επιστήμης και τής τεχνολογίας; Αντιθέτως! Απομονωθήκαμε, αλλοτριωθήκαμε, γίναμε έρημοι μέσα στις πόλεις.

Αν υπήρχε μηχάνημα, το οποίο να μας γύριζε πίσω ένα αιώνα, πιστέψατε με, θα πατούσα χωρίς συζήτησι το σχετικό κουμπί. Να γυρίζαμε ένα αιώνα πίσω.

Με τα γαϊδουράκια και με τα άλογα και με τα μουλάρια. Ευτυχέστεροι ήσαν οι άνθρωποι τότε.

Ανέσεις δεν είχαν βεβαίως· ταλαιπωρίες είχαν, κόπο, μόχθο, αλλ’ ήσαν ευτυχέστεροι, υπομονετικώτεροι, καρτερικώτεροι.

Αρχιμ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου: Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.