Λες σε κάποιον: «Παιδάκι μου, φάε λίγο φαγητό». Και σού λέγει: «Γιατί να φάω; Ο Χριστός λέει να νηστεύουμε». Από την ώρα εκείνη, και το αίμα σου γι’ αυτόν να χύσεις, την καρδιά σου να τού δώσεις, αρχαγγέλους να κατεβάσεις, δεν μπορείς να τον βοηθήσεις· διότι αυτός έχει αποφασίσει να σώσει τον εαυτό του μόνος του, «τραβώντας τα μαλλιά του», όπως αυτός πού πνίγεται, εν προκειμένω νηστεύοντας· δεν θέλει να τον σώσε η Εκκλησία.

Λες σε άλλον: «Παιδάκι μού, είσαι στενοχωρημένος, είσαι κουρασμένος, είσαι αδυνατισμένος, πάρε ένα φάρμακο». «Ανισόρροπος είμαι εγώ;», σού λέγει. Τι πρέπει να κάνης εσύ; Να πης: «Όχι, παιδάκι μου, τετραπέρατος είσαι εσύ. Έχεις την σοφία όλων των αιώνων και όλων των σοφών».

Από την ώρα όμως εκείνη, αυτός έγραψε την ιστορία του. Αύτη ή αντίδρασή του μαρτυρεί ότι δεν αποδέχεται ούτε αυθεντία, ούτε ταπείνωση, ούτε Χριστόν προνοητήν, ούτε Άγιον Πνεύμα καρποφορούν εν τη υπάρξει του. Ενδιαφέρεται μόνον για την προσωπική του κρίσι, για την προσωπική του αυθεντία και για την σάρκινη περίθαλψη τού είναι του από τους άλλους, για ανθρώπινη αναγνώριση και ανθρώπινη κρίσι. Αυτός, αν ένα δένδρο θα μπορούσε να γίνει άγγελος, θα μπορεί και ο ίδιος να γίνει άγιος.