Κατά τον μήνα Οκτώβριο θα τελέσουμε στον Άγιο Αχίλλιο τις εξής ΙΕΡΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ:

1.Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, στις 8.00 μ.μ. για την εορτή της Παναγίας Γοργοϋπηκόου.

2.Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, στις 8.00 μ.μ. για την εορτή των Αγίων Γερασίμου εν Κεφαλληνία και Αρτεμίου.

3.Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020, στις 8.00 μ.μ. για την εορτή της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.